Bonnban tartott találkozót az Industry and Regulatory munkacsoport

Nemzetközi hírek: Szakértőink megvitatták az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályozást, a versenyjogi kártérítési perek aspektusait és a legújabb fejleményeket az uniós közbeszerzési jog területén.

2016. április 14-én és 15-én a bnt | attorneys-at law nemzetközi Industry & Regulatory (Szabályozott iparágak) munkacsoportja Bonnban találkozott, hogy aktuális kérdéseket vitasson meg a gyógyászat és gyógyszeripar joga, a közbeszerzések joga, továbbá a versenyjog területén bekövetkezett fejleményekről.

Az Industry & Regulatory munkacsoport a bnt irodákból mintegy 19 szakértővel rendelkezik, akik törekednek lépést tartani a Life Sciences ágazat, a közbeszerzések és a versenyjog területén bekövetkezett legújabb fejleményekkel, és akik egymást inspirálva, közös célkitűzéseket fogalmaznak meg a munkacsoport részére, hogy ezáltal ügyfeleinknek határokon átívelő, magas szintű szakmai tanácsadást nyújthassunk.

Meggyőződésünk, hogy a csoportkohézió erősítéséhez és az elkötelezettség fenntartásához többre van szükség, mint az egyes megbízások során megvalósított szakmai együttműködésre. A havonta megtartott telefonkonferenciák révén tartjuk a kollégákkal a kapcsolatot, melyek során az újonnan szerzett tapasztalatokat és híreket osztjuk meg egymással, továbbá szakmai beszélgetéseket folytatunk, hogy közösen megtaláljuk a lehető legjobb megoldást az egyes jogi kérdésekre és kihívásokra. Ezen kívül személyes találkozókra is sort kerítünk a kölcsönös bizalom megerősítése, a kapcsolatok elmélyítése és a csoportidentitás erősítése végett, valamint azért, hogy magunkat új kihívások elé állítsuk. E találkozók alkalmával helyi intézményekkel és cégekkel igyekszünk kapcsolatot teremteni, hogy más országok gyakorlatába, aktuális jogi kérdéseibe betekintést nyerhessünk és a tapasztalatok megosztása révén hasznos ismeretekkel gazdagodjunk.

A gyógyszeripar és a Life Sciences csoport jelenlegi tevékenységének középpontjában az orvostechnikai eszközökről szóló nemzeti szabályozás és a tárgybani új uniós szabályozás áll. Célunk, hogy legkésőbb 2016 végéig a nemzetközi szinten működő, orvostechnikai eszközök gyártásával és kereskedelmével foglalkozó cégek részére áttekintést nyújtsunk a releváns szabályozásról, gyakorlati alkalmazásáról, valamint a nemzeti szabályozásnak való megfelelés lehetőségeiről. Megállapításainkról beszámolunk egy útmutatóban, valamint az egyes bnt irodákban szervezett „Meet the experts” szakmai reggeli kereteiben is.

A versenyjogi csapatunknak egyik célja, hogy ügyfeleink és kollégáink tudatosságát növelje a versenyjogi kérdések és kockázatok iránt. Ezen felül csapatunk jelenleg a versenyjogi jogsértések kapcsán felmerülő magánjogi jogérvényesítés lehetőségeit elemzi. Be szeretnénk mutatni ügyfeleink részére a versenyjogi kártérítési perekre vonatkozó aktuális bírósági gyakorlatot, valamint ennek várható fejleményeit figyelemmel az új uniós irányelv nemzeti jogba való átültetésére.

A bonni találkozó során lehetőségünk volt a német versenyhatóság szakértőivel és Koenig professzorral, az Európai Integrációkutató Központ igazgatójával az aktuális versenyjogi gyakorlatról beszélgetni, a közbeszerzések jogára összpontosítva. A Deutsche Telekom AG központjának látogatása során betekintést nyerhettünk a konszernnek a nemzeti jogrendszereinkben szerzett versenyjogi tapasztalataira.

Jogi szolgáltatásunk pillére az öt alapvető nemzetközi munkacsoportunk. A bnt-nél tudjuk, hogy sajátos arculatunk kialakítása és ügyfeleink üzletének szilárd ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy kompetens és kreatív tanácsokkal segítsük ügyfeleinket céljaik elérése érdekében. A munkacsoportjaink kialakításával biztosítani tudjuk, hogy minden egyes ügyben olyan szakemberünk jár el, aki az adott jogterületen nemcsak a hazai szabályozásban jártas, hanem határon átnyúló szakismerettel is rendelkezik. A bnt munkacsoportokon keresztül különböző országok szakemberei együttműködve alakítják ki ügyfeleink számára a megbízható és átfogó megoldásokat.

További információért kérem látogassa meg honlapunkat: https://www.bnt.eu/hu/szabalyozott-iparagak vagy keresse közvetlenül a munkacsoport vezetőjét, Yvonne Goldammert: . Örömmel várjuk jelentkezését.

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat