Spotkanie grupy bnt Industry Regulatory w Bonn

Nasi eksperci dyskutowali o regulacjach dotyczących wyrobów medycznych, prywatnym dochodzeniu roszczeń w prawie konkurencji oraz zagadnieniach zamówień publicznych.

W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. członkowie międzynarodowej grupy roboczej bnt Przemysł i Rynki Regulowane spotkali się w Bonn, aby dyskutować o aktualnych zagadnieniach w dziedzinie regulacji prawnych rynku farmaceutycznego, zamówień publicznych i konkurencji.

Nasza grupa robocza Przemysł i Rynki Regulowane składa się z 19 ekspertów wyłonionych ze wszystkich biur bnt, którzy w swojej praktyce skupiają się na uregulowaniach prawnych nauk przyrodniczych, zamówieniach publicznych i konkurencji. Z uwagą śledzą oni najnowsze trendy i zmiany, dostrzegając więcej niż oczywiste skutki takich zmian oraz znajdując inspirujące wspólne cele dla grupy roboczej. Dzięki temu świadczą oni wysokiej jakości usługi wyspecjalizowanego doradztwa prawnego, przekraczającego granice poszczególnych krajów.

Rozumiemy, że budowanie spójności i wzajemnego zaufania wymaga więcej niż jedynie wspólnej pracy przy projektach. Dlatego też nie tylko odbywamy comiesięczne telekonferencje, podczas których wymieniamy się doświadczeniami i wiadomościami, organizujemy burze mózgów dla rozwiązania poszczególnych zagadnień i pokonania prawniczych wyzwań, lecz poświęcamy sobie również czas na żywo. W trakcie spotkań naszej grupy roboczej budujemy zaufanie i tożsamość grupy, lepiej się wzajemnie poznajemy i stawiamy przed sobą kolejne wyzwania i zadania. W trakcie naszych spotkań staramy się nawiązać kontakt z lokalnymi instytucjami i firmami, tak aby uzyskać wgląd w praktykę i najaktualniejsze pytania prawne w innych krajach i uczyć się na podstawie ich doświadczeń.

Obecnym przedmiotem zainteresowania podgrupy Prawa farmaceutycznego i nauk przyrodniczych są wyroby medyczne i przepisy ich dotyczące w poszczególnych krajach, a także nowe rozporządzenie unijne w tej branży. Naszym celem jest przedstawienie, do końca 2016 roku, międzynarodowym firmom produkującym lub dystrybuującym wyroby medyczne – profesjonalnego przeglądu obowiązujących regulacji, praktycznych wskazówek oraz zagadnień compliance w świetle lokalnych przepisów. Nasze ustalenia zostaną także przedstawione w raporcie oraz podczas jednej z naszych konferencji “Poznaj ekspertów” odbywających się w różnych jurysdykcjach, w formie tzw. śniadań prawno-biznesowych.

Obecnym zamierzeniem podgrupy Prawa konkurencji jest nie tylko zwrócenie uwagi naszych klientów oraz kolegów z innych biur na rozliczne kwestie prawa ochrony konkurencji. Będziemy się także uważnie przyglądać możliwościom dochodzenia prywatnych roszczeń na podstawie przepisów prawa konkurencji, w świetle zbliżającej się implementacji unijnej dyrektywy oraz praktyki sądów poszczególnych krajów.

W trakcie dyskusji z ekspertami z niemieckiego federalnego urzędu ochrony konkurencji „Bundeskartellamt” oraz na spotkaniu z profesorem Christian Koenigiem z Center of European Integration Studies – mieliśmy możliwość bliższego zapoznania się z praktycznymi kwestiami prawa zamówień publicznych i prawa konkurencji w Niemczech. Przedstawiciele Deutsche Telekom AG, podejmując nas w swojej siedzibie w Bonn, zapoznali nas ze swoimi doświadczeniami w stosowaniu prawa konkurencji w praktyce w poszczególnych jurysdykcjach regionu CEE.

Pięć kluczowych grup roboczych to filary naszego doradztwa prawnego w różnych dziedzinach prawa. W bnt jesteśmy świadomi tego, że specjalizacja prawnicza i ugruntowana znajomość biznesu naszych klientów tworzy podstawy dla wypracowania fachowej i twórczej porady oraz dla asystowania naszym klientom przy osiąganiu przez nich założonych celów. Grupy robocze bnt dają pewność, że każda sprawa jest badana przez specjalistów w danej dziedzinie dla każdej z jurysdykcji, a także w ramach zadań transgranicznych. Do zadań bardziej złożonych bnt tworzy zespoły ekspertów prawnych z różnych dziedzin prawa oraz różnych jurysdykcji, w celu wypracowania spójnego i całościowego rozwiązania dla klienta.

Aby uzyskać więcej informacji o grupie roboczej Przemysł i Rynki Regulowane, prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej: https://www.bnt.eu/en/industry-regulatory lub o bezpośredni kontakt z Yvonne Goldammer: , partnerem kierującym naszą grupą. Z przyjemnością skontaktujemy się z Państwem.

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych