Deregulacja wielu zawodów i działalności gospodarczej.

Polska: Od stycznia 2014 prowadzenie działalności gospodarczej i wykonywanie wielu zawodów będzie znacznie łatwiejsze

Od stycznia 2014 prowadzenie działalności gospodarczej i wykonywanie wielu zawodów będzie znacznie łatwiejsze

Konkurencyjność polskiej gospodarki wspierać ma realizowany obecnie na niespotykaną dotychczas skalę projekt deregulacji zawodów. W zamyśle ustawodawcy deregulacja zawodów „jest procesem likwidacji zbyt wysokich i nieuzasadnionych barier dostępu do zawodów”.

Celem deregulacji jest otwarcie rynku pracy i ułatwienie dostępu do zdobycia zawodu. Deregulacją mają być docelowo objęte niemal wszystkie zawody.

Dotychczas uchwalono ustawę z pierwszą transzą deregulowanych zawodów, która w większości wejdzie w życie 1.01.2014 r. Obejmuje ona m. in. zawód notariusza, komornika, adwokata, radcy prawnego, trenera sportowego, przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, pracownika ochrony, detektywa, rzeczoznawcy majątkowego, syndyka, zarządcy czy pośrednika nieruchomości. Znosi ona szereg wymogów do wykonywania danego zawodu np. ogranicza lub likwiduje wymogi egzaminacyjne, wymogi w zakresie wykształcenia czy praktyki. Niektóre zawody jak np. pośrednika czy zarządcy nieruchomości nie będą wiązały się z żadnymi wymogami, tzn. będą mogły być wykonywane przez każdego.

W toku prac rządowo-parlamentarnych jest obecnie druga i trzecia transza zawodów, które mają zostać zderegulowane, obejmująca m. in. doradców podatkowych, inżynierów budownictwa, księgowych, pilotów, rzeczników patentowych, tłumaczy przysięgłych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, geologów.

Rząd zbiera także postulaty co do profesji, które powinny zostać objęte kolejną czwartą transzą deregulacyjną.

Źródło: Dz. U. z 23 lipca 2013, poz. 829, Druk sejmowy nr 1576.

Malgorzata Zamorska
 
 
 
 
Osoba do kontaktu w Warszawie:
Małgorzata Zamorska
Tel.: +48 22 551 25 60
 
 

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych