Profils
Associate
Angļu, Vācu, Slovāku
Komerctiesības, Uzņēmumu apvienošana un iegāde, Darbības atbilstība, Konkurences tiesības, Uzņēmuma vadības un dalībnieku pienākumi krīzes situācijās, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, STRĪDU RISINĀŠANA, Starptautiskais šķīrējtiesas process, Nacionālais šķīrējtiesas process, Pārstāvība tiesās, Mediācija un citi alternatīvie strīdu risināšanas veidi, Industrija un regulētās nozares, Starptautiskās un ES regulētās nozares, Jūras tiesības un pārvadājumi, Citas regulētās nozares, Transports un loģistika, Komerctiesību darījumi

“Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht: StVR, Band 3: Internationales Straßenverkehrsrecht”, C.H.BECK, 2019 (Beitrag über die Slowakei)

Slovākija

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany (LL.M.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)