Profile
Junior Associate
английски, френски, румънски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, Разрешаване на спорове, процесуално представителство, ТРУДОВО ПРАВО, Защита на личните данни, Колективно договаряне, Трудовоправни спорове, Международно и европейско право, Търговски договори
Румъния
Статии
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law