Profiil
Junior Associate
inglise, prantsuse, rumeenia
Ühinguõigus ja M&A, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Kohtuvaidlused, Tööõigus, Andmekaitse, Kollektiivläbirääkimised, Töövaidlused, Rahvusvahelise ja EL õiguse küsimused, Lepingud
Rumeenia
Artiklid
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law
Romania: The entry into force of the new whistleblower law