Profile
Associate
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Правна рамка на икономическите дейности, Competition & State Aid, Международно и европейско право, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Construction & Development, Разрешаване на спорове, процесуално представителство
английски, френски, литовски
Литва

Vilnius University (MA)

Статии
New transaction form requirements
New transaction form requirements
Defining a ‘pyramid scheme’
Defining a ‘pyramid scheme’