Profiil
Associate
Ühinguõigus ja M&A, Maksejõuetus ja restruktureerimine, Tööstus ja reguleeritud tööstusharud, Competition & State Aid, Rahvusvahelise ja EL õiguse küsimused, KINNISVARA, Construction & Development, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Kohtuvaidlused
inglise, prantsuse, leedu
Leedu

Vilnius University (MA)

Artiklid
New transaction form requirements
New transaction form requirements
Defining a ‘pyramid scheme’
Defining a ‘pyramid scheme’