Reklama na zdravotnícke pomôcky: málo konkrétnej legislatívy, veľa zaujímavých otázok

Reklama na zdravotnícke pomôcky: málo konkrétnej legislatívy, veľa zaujímavých otázok.

Reklama na zdravotnícke pomôcky je vo všeobecnosti v porovnaní s reklamou na lieky výrazne menej regulovaná. Viaceré krajiny strednej a východnej Európy propagáciu zdravotníckych pomôcok nemajú upravenú vôbec. To platí napríklad v Bulharsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Lotyšsku a v Estónsku. Litovské právo však obsahuje osobitnú úpravu reklamy na zdravotnícke pomôcky, a poľské právo má pre túto oblasť stručné všeobecné pravidlá. V mnohých jurisdikciách sa na propagáciu zdravotníckych pomôcok vzťahujú všeobecné obmedzenia a pravidlá platné pre reklamu. Nové nariadenie o zdravotníckych pomôckach zakazuje propagačnú činnosť alebo propagačné materiály, ktoré môžu používateľa alebo pacienta uviesť do omylu s ohľadom na účel určenia pomôcky, jej bezpečnosť a výkon.

V niektorých jurisdikciách je však reklama na zdravotnícke služby zakázaná úplne. Podľa estónskeho Etického kódexu zdravotníckeho pracovníka sa napríklad považuje za nevhodné, ak sa lekár podieľa na komerčnej reklame v médiách, a propaguje liečbu alebo produkty, pri ktorých dôveryhodnosť a autorita lekára slúži na ovplyvnenie spotrebiteľa. Na lekára či zubára, ktorý verejne propaguje zdravotnícke pomôcky súvisiace so službami, ktoré poskytuje, sa teda môže vzťahovať zákaz propagácie zdravotníckych služieb. Prísne zakázané je aj poskytovanie „výhod“ alebo darov zdravotníckym pracovníkom v rámci marketingu.

Umožňuje však právna situácia sektoru zdravotníckych pomôcok propagáciu zdravotníckych pomôcok zameranú na všetky typy spotrebiteľov v každom mediálnom formáte, ak budú informácie použité v reklame správne a podložené a jej obsah nebude zavádzajúci?

Ak zvážime rôzne postupy a prostriedky reklamy, objavia sa zaujímavé otázky:
• Môže salón krásy odporúčať pacientom dermálne výplne spolu s konzultáciou u dermatológa?
• Môžu v priestoroch ambulancie lekára visieť komerčné plagáty na určité produkty?
• Môžu sa používať obrázky pacientov alebo liečby? A záleží na tom, čo je na nich vyobrazené?
• Môžu sa uvádzať konkrétne vyjadrenia pacientov?
• Aké sú rozdiely medzi zdravotníckymi sektormi, napr. zubármi, lekármi, nemocnicami, dodávateľmi zdravotníckeho materiálu?
• Čo by sa zmenilo, ak by sme za reklamu považovali aj zdravotné aplikácie a iný zdravotnícky softvér?
• Aké sú obmedzenia pri reklame zameranej na tínedžerov a šírenej formou sociálnych médií, v ktorej mladé celebrity propagujú využívanie zdravotníckych pomôcok alebo odkazujú na vyjadrenia spokojných (mladých) pacientov?

Pravidlá v krajinách strednej a východnej Európy sú rôzne.

V Estónsku platí, že ak je reklama primárne zameraná na deti (t.j. mladých do 18 rokov), musí brať ohľad na ich špecifický telesný a duševný stav, ktorý vyplýva z ich veku. Reklama nemôže zneužiť dôverčivosť cieľovej skupiny v dôsledku veku. Reklama pre cieľovú skupinu, ktorú tvoria hlavne deti, nesmie navodiť dojem, že zadováženie určitého tovaru alebo využitie určitých služieb poskytne dieťaťu výhodu oproti iným deťom, a skutočnosť, že ich dieťa nemá, bude mať opačný efekt.
Ak Vás zaujímajú odpovede na podobné otázky, obráťte sa na člena tímu bnt attorneys in CEE zo skupiny Life Sciences & Pharma. Radi Vám poskytneme bližšie informácie.

Zhrnutie:

Skôr než distribútori zdravotníckych pomôcok začnú propagovať svoje produkty, musia popri nariadení o zdravotníckych pomôckach zvážiť široké spektrum ďalších právnych aspektov, ako sú pravidlá o ochrane osobných údajov, ochrane spotrebiteľa, zodpovednosti za vadné výrobky, požiadavky na bezpečnosť a výkon, ako aj úpravu v oblasti reklamy a všeobecnú úpravu obchodných praktík. Reklama na zdravotnícke pomôcky zároveň musí klásť osobitný dôraz na obmedzenia týkajúce sa veku cieľovej skupiny a okolnosti zapojenia zdravotníckych pracovníkov.

 

Kontaktná osoba bnt Bratislava:

Mgr. Ing. Dávid Oršula

T +421 2 57 88 00 88

E-mail:

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.