Medicinos prietaisų reklama: mažai konkretaus reglamentavimo, bet daug įdomių klausimų

Medicinos prietaisų (MP) reklama yra kur kas mažiau  reglamentuojama nei vaistų reklama.

Kelios Centrinės ir Rytų Europos šalys, pvz., Bulgarija, Vengrija, Čekija, Slovakija, Latvija, Estija, nėra priėmusios jokių konkrečių MP reklamą reglamentuojančių teisės aktų. Lietuvos įstatymuose galima rasti tam tikrų specialių nuostatų dėl MP reklamos, į Lenkijos įstatymus taip pat įtrauktos kelios trumpos bendros taisyklės šiuo klausimu. Daugelyje jurisdikcijų bendrieji reklamos apribojimai ir principai taikomi ir MP reklamai. Naujasis Medicinos prietaisų reglamentas (MPR) draudžia reklamos veiklą ar medžiagą, klaidinančią naudotoją ar pacientą apie prietaiso paskirtį, saugumą ar naudojimą.

Kai kur apskritai gali būti kartu draudžiama reklamuoti sveikatos paslaugas. Pavyzdžiui, Estijos Medicinos etikos kodeksas nurodo, kad gydytojui nedera dalyvauti gydymo būdus ar gaminius reklamuojančioje komercinėje reklamoje žiniasklaidos priemonėse, kurioje vartotojams paveikti pasitelkiama gydytojo reputacija ir autoritetas. Pavyzdžiui, jei gydytojas ar dantistas viešai reklamuoja MP kalbėdamas apie savo teikiamas paslaugas,  tai galima traktuoti kaip sveikatos paslaugų reklamą, kuri gali būti draudžiama. Taip pat griežtai draudžiama pristatinėjant prekes sveikatos priežiūros specialistams siūlyti „privilegijas“ ar dovanas.

Bet ar medicinos prietaisų sektoriuje teisiškai leista visų tipų klientams bet kuriuo formatu reklamuoti MP, kuriems išduotas leidimas prekiauti,  tol, kol reklama suformuluota taisyklinga kalba, yra tiksli, pagrįsta ir neklaidinanti?

Kyla įvairių klausimų dėl skirtingų  reklamos priemonių ir būdų:  

  • Ar grožio klinika gali kartu su dermatologo konsultacija reklamuoti odos užpildus?
  • Ar gydytojo kabineto patalpose gali kabėti tam tikrų gaminių komerciniai plakatai?
  • Ar gali būti naudojamos pacientų fotografijos ar gydymo būdus iliustruojančios nuotraukas? Ar svarbu, kas jose vaizduojama?
  • Ar galima cituoti konkrečius klientų teiginius?
  • Kokie yra skirtumai tarp įvairių sveikatos priežiūros sektorių, pvz., dantistų, gydytojų, ligoninių ir vaistų tiekėjų?
  • Kaip situacija pasikeičia, jei reklama apima sveikatingumo programėlių ar kitos su sveikatos priežiūra susijusios programinės įrangos pristatinėjimą?
  • Kokie apribojimai turėtų būti taikomi į paauglius nukreiptai reklamai socialiniuose tinkluose, kurioje paauglių įžymybės ragina vartoti MP arba kurioje naudojami patenkintų pacientų (paauglių) pasakojimai?

Skirtingose Centrinės ir Rytų Europos jurisdikcijose specifinius aspektus reglamentuoja skirtingos taisyklės.

Estijoje kuriant reklamą, kurios tikslinę grupę sudaro daugiausia vaikai (iki 18 m.), būtina atsižvelgti į su amžiumi susijusią atitinkamą jų fizinę ir psichinę būklę. Reklamuojant negalima naudotis amžiaus lemiamu tikslinės grupės patiklumu. Pavyzdžiui, į daugiausiai vaikų sudarytą tikslinę grupę nukreipta reklama neturi suponuoti, kad įgytos tam tikros prekės ar paslaugos vaikui suteiks pranašumą prieš kitus vaikus, o jų neturėjimas sukels priešingą efektą.

Susidūrus su minėtais klausimais, kviečiame susisiekti su bnt attorneys in CEE Life Sciences & Pharma Practice Group nariu. Džiaugsimės galėdami suteikti išsamesnės informacijos.

Santrauka

Prieš pradėdami reklamuoti savo gaminius, MP platintojai neabejotinai turėtų atsižvelgti ne tik į MPR nuostatas, bet ir plataus spektro kitus teisinius klausimus, įskaitant duomenų apsaugos, vartotojų apsaugos, atsakomybės už gaminius, saugos ir naudojimo reikalavimų bei reklamos ir komercinės veiklos reglamentavimą. Reklamuojant MP, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas į apribojimus, susijusius su tikslinės grupės amžiumi, ir su sveikatos specialistų įtraukimu į reklamą susijusius klausimus. 

Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis:

Yvonne Goldammer
Rechtsanwältin (Attorney-at-law)
Partner

 

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai