Praca przez telefon lub e-mail również w niedziele i święta

Polska: Najnowsza zmiana w prawie pracy umożliwia świadczenie usług na rzecz zagranicznych klientów w dni ustawowo wolne od pracy.

 Dni wolne od pracy w Polsce często nie pokrywają się z dniami wolnymi w innych krajach, dlatego dotychczasowy zakaz pracy w niedziele i święta był kłopotliwy dla polskich firm świadczących usługi dla zagranicznych kontrahentów.

Od 4 marca 2014 nie jest to już problemem. Pracodawcy mogą teraz polecać pracownikom pracę w niedziele i święta, jeśli ci pracownicy są zaangażowani przy świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon), a odbiorcą tych usług jest podmiot poza terytorium Polski. Zmiana obejmuje także pracę personelu pomocniczego zapewniającego możliwość świadczenia tych usług, np. informatyków.

Dopuszczalność pracy w niedziele i święta na rzecz zagranicznych klientów zależy od tego, czy dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce jest dniem roboczym w kraju kontrahenta. Niektóre święta będące w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy – np. Dzień Bożego Ciała, zawsze wypadają w tygodniu, a nie zawsze pokrywają się z dniami wolnymi w innych krajach, nawet jeśli wziąć pod uwagę tylko państwa Unii Europejskiej.

Dzięki nowej regulacji pracodawcy nie będą musieli na niedziele i święta angażować innych osób poza swoimi pracownikami, organizować pracy zmianowej lub stosować systemu pracy weekendowej, który może być ustanowiony tylko na wniosek pracownika. Natomiast pracownikowi za pracę w niedziele i święta będzie przysługiwał dzień wolny w innym terminie.

Najbardziej na tej zmianie skorzystają przedsiębiorstwa zajmujące się telemarketingiem oraz telefonicznym lub mailowym wsparciem klientów zagranicznych. Jednakże nowa regulacja dotyczy wszystkich firm świadczących usługi na rzecz zagranicznych kontrahentów, ponieważ ustawodawca nie zdefiniował szczegółowo na czym te usługi mają polegać.

Źródło: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141)

Autor: Maciej Stasiewicz, bnt attorneys-at-law Warszawa

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych