Powszechna płaca minimalna w Niemczech

Niemcy: Od 1 stycznia 2015 roku na terenie całego kraju będzie obowiązywać płaca minimalna w wysokości 8,50 euro za godzinę.

 

Obowiązkową płacę minimalną wprowadziło już 21 z 28 państw Unii Europejskiej. Najniższe miesięczne wynagrodzenie w tych krajach wynosi od 174 euro (Bułgaria) do 1 921 euro (Luksemburg). Obecnie w Niemczech płaca minimalna obowiązuje jedynie w wybranych branżach, m.in. w branży budowlanej, fryzjerskiej, pielęgniarskiej, ochroniarskiej, edukacji, a także przy świadczeniu pracy tymczasowej oraz w przedsiębiorstwach objętych zbiorowymi układami pracy (Tarifvertrag). Takimi układami jest objęta około połowa wszystkich zatrudnionych. Godzinowe stawki minimalnego wynagrodzenia brutto w zależności od branży i miejsca świadczenia pracy wahają się od 7,50 do 13,95 euro.

Nowa ustawa o płacy minimalnej ustanawia powszechnie obowiązującą, niezależną od branży, godzinową stawkę płacy minimalnej na poziomie 8,50 euro brutto. Stawka ta będzie obowiązywać już od 1 stycznia 2015 roku. Wyjątkowo do końca 2016 roku będą obowiązywać stawki przyjęte w zbiorowych układach pracy, natomiast już od 1 stycznia 2017 roku wynagrodzenie przewidziane przez układ nie będzie mogło być niższe niż 8,50.

Nowa regulacja jest szczególnie istotna dla przedsiębiorstw z innych krajów. Również oni delegując swoich pracowników do Niemiec będą musieli zapewnić im minimalną stawkę godzinową w wysokości 8,50 euro. Komplikacje niesie ze sobą sposób obliczenia, czy pracownik otrzymuje taką stawkę, a mianowicie to, na podstawie których składników wynagrodzenia należy ustalić stawkę godzinową. Zasadą jest, że do jej obliczenia przyjmuje się nominalną kwotę, którą pracownik otrzymuje bezpośrednio za każdą przepracowaną godzinę – koszty noclegu i wyżywienia pracownika poniesione przez pracodawcę nie są brane pod uwagę. Pomimo, że pracodawca będzie ponosił dodatkowe wydatki związane z wyjazdem pracownika, które w niektórych krajach UE są obowiązkowe (np. w postaci diety z tytułu oddelegowania), będzie on musiał wypłacać pracownikowi godzinowe wynagrodzenie w minimalnej wysokości brutto 8,50 euro (o ile oczywiście wyższego wynagrodzenia nie przewiduje zbiorowy układ pracy). Skutek: przedsiębiorstwa zagraniczne będą ponosiły wyższe koszty pracy niż przedsiębiorstwa mające swoje siedziby na terenie Niemiec. Zmiany te w szczególności odczują przedsiębiorcy z Europy Środkowo-Wschodniej, delegujący do Niemiec nisko opłacanych pracowników fizycznych, np. do prac sezonowych

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z delegowaniem zatrudnionych do pracy w Niemczech.

Źródło: Ustawa regulująca powszechną płacę minimalną (Ustawa o płacy minimalnej)

 

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych