Nowe zasady odliczania podatku VAT

Polska: Od 1 kwietnia 2014 wchodzą w życie nowe zasady odliczania podatku VAT z tytułu nabycia pojazdu samochodowego.

 Początek 2014 roku przyniósł wiele zmian w prawie podatkowym, w tym m.in. w podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT). Do dnia 31 grudnia 2013 obowiązywała regulacja, zgodnie z którą przedsiębiorcy przy nabyciu samochodu mogli odliczyć 60% podatku VAT, ale tylko do maksymalnej wysokości 6 000 PLN. Od 1 stycznia 2014 istnieje możliwość odliczenia 100% podatku VAT od nabytych pojazdów samochodowych z homologacją ciężarową (tzw. „samochody z kratką”). Tyle zmian w tak krótkim czasie może powodować poczucie dezorientacji. Dlatego poniżej przedstawiamy, jakie zmiany czekają nas od 1 kwietnia 2014.

Sejm w lutym przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2014. Ustawa ta wprowadza zupełnie nowy porządek w zakresie odliczania podatku VAT z tytułu nabycia – rozumianego również jako przyjęcie do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu – pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Przedsiębiorcy będą mogli wybrać spośród dwóch możliwości odliczenia podatku VAT: zgodnie z pierwszym modelem przedsiębiorca będzie mógł odliczyć 50% podatku od samochodu, który jest wykorzystywany zarówno dla celów działalności gospodarczej jak i dla celów prywatnych, bez względu na proporcje tego podziału. Według drugiego założenia przedsiębiorca będzie miał możliwość odliczenia 100% VAT, ale tylko od samochodów, na które wydatki zostały poniesione w celach ściśle związanych z prowadzoną działalnością. Taka możliwość wiąże się jednak z obowiązkiem m.in. prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu i przekazywania tej informacji do Urzędu Skarbowego. Składanie nieprawdziwych bądź nierzetelnych informacji do urzędu skarbowego zostało usankcjonowane karą grzywny nawet do 16 000 000 PLN.

Ustawodawca przewidział jednak pewne kategorie pojazdów dla których prowadzenie tak szczegółowej ewidencji nie jest konieczne, ponieważ z założenia są one stosowane tylko dla celów działalności gospodarczej – są to np. samochody z jednym rzędem siedzeń, który oddzielony jest od strefy załadunku ścianą lub trwałą przegrodą, samochody konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób, samochody wielozadaniowe lub vany, samochody których konstrukcja ogólnie wyklucza ich użycie do celów poza działalnością gospodarczą np. koparki, ładowarki, podnośniki itp.

Taki stan prawny będzie obowiązywać przez okres co najmniej dwóch lat.

Źródło: Ustawa z dnia 7 lutego 2014 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2014

Autor: Katarzyna Zawada, bnt attorneys-at-law Warszawa

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych