Nowa forma czynności prawnych – dokumentowa

Polska: Równoważna formie pisemnej, ale mniej sformalizowana forma dokumentowa ułatwi zawieranie umów.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego stanowi reakcję na wzrost znaczenia komunikacji elektronicznej oraz powszechną praktykę zawierania umów w ten sposób. Od jakiegoś już czasu sądy akceptują ten sposób wymiany oświadczeń woli i traktują je jako ekwiwalent dla zwykłej formy pisemnej. Dlatego ustawodawca zdecydował się na formalne uznanie elektronicznej wymiany oświadczeń woli i zrównanie jej z formą pisemną. Forma ta będzie zwana formą dokumentową i stanowić ją będzie każde oświadczenie woli złożone przy pomocy nośników informacji takich jak np. e-mail, SMS czy fax, o ile możliwe będzie zidentyfikowanie osoby, która składa dane oświadczenie. Nie będzie wymagane złożenie podpisu pod oświadczeniem woli w formie dokumentowej – wystarczy, że niepodpisany e-mail będzie wysłany z adresu, po którym można zidentyfikować nadawcę.

Forma dokumentowa nie musi mieć postaci tekstowej, może również być zapisem dźwięku lub obrazu – ustawodawca nie ograniczył w żaden sposób rodzajów dopuszczalnych nośników informacji.

Nowelizacja przyczyni się do zwiększenia przejrzystości obrotu prawnego przy użyciu elektronicznych środków komunikacji. Wobec możliwości zawierania pisemnych umów bez odręcznego podpisu powinno się jednak zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenia środków komunikacji elektronicznej (telefonu, skrzynki e-mail) przed ich nieuprawnionym użyciem.

Zmiany wejdą w życie w sierpniu 2016 roku.

 

Źródło: Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych