Blok gazowo-parowy w Elektrowni Łagisza

Polska: Tauron Polska Energia i Polskie Inwestycje Rozwojowe podpisały porozumienie w sprawie sfinansowania budowy bloku w Elektrowni Łagisza w Będzinie

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. to rządowa spółka celowa, która realizuje we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego program „inwestycje Polskie”. Głównym celem programu jest współfinansowanie inwestycji mających kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej, związanych m.in. z rozwojem bezpieczeństwa energetycznego, infrastruktury transportowej oraz telekomunikacyjnej.

Najnowszy projekt jest realizowany w porozumieniu ze spółką Tauron Polska Energia S.A. – drugim co do wielkości holdingiem w branży energetycznej w Polsce. Inwestycja obejmuje budowę bloku energetycznego wykorzystującego gaz ziemny w Elektrowni Łagisza w Będzinie. Wybrano już wykonawcę dokumentacji, a w najbliższym czasie ma zostać ogłoszony przetarg, w którym zostanie wyłoniony główny wykonawca. Zakończenie projektu planowane jest pod koniec roku 2018.

Szacowana wartość inwestycji: 1,5 mld zł

Więcej informacji:

Dominika Izabela Wągrodzka
Partner, bnt Warszawa

Tel.: +48 225512560

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych