Profile
Partner
Białoruski, Angielski, Niemiecki, Rosyjski
CORPORATE ORAZ M&A, Projekty Joint Venture, Prywatyzacja, Prawo konkurencji i antymonopolowe, PRAWO PRACY, Ochrona danych, LIFE SCIENCES & PHARMA, Produkty farmaceutyczne, Produkty medyczne, Suplementy diety, Regulacje artykułów spożywczych, Podatki i cło, Regulacje prawne w gospodarce, Technologie informacyjne i komunikacja, Własność intelektualna, Media, advertising and entertainment, Food, beverages and tobacco, Umowy w obrocie godpodarczym
Białoruś

Belarusian State University, Belarus (Specialist, Master’s Degree)

Artykuły
Changes in legislation on, and transactions with, affiliated persons
Changes in legislation on, and transactions with, affiliated persons
New Belarus Company Law changes the procedure for formation and activity of boards of directors
New Belarus Company Law changes the procedure for formation and activity of boards of directors
New opportunities for business financing in Belarus
New opportunities for business financing in Belarus
Belarus: negative net assets will be the ground for liquidation of LLC
Belarus: negative net assets will be the ground for liquidation of LLC
Use of unregistered medicines has been authorised
Use of unregistered medicines has been authorised
More foreign technology companies turn their heads towards Belarus
More foreign technology companies turn their heads towards Belarus
New Law “On circulation of medicines” comes into legal force in November
New Law “On circulation of medicines” comes into legal force in November
Travel restrictions in Belarus against COVID-19
Travel restrictions in Belarus against COVID-19
Rules for inspection of distributors of medicines have been adopted in Belarus
Rules for inspection of distributors of medicines have been adopted in Belarus
Special fleet card regulations adopted for the first time in Belarus.
Special fleet card regulations adopted for the first time in Belarus.