Profilis
Associate
Anglų, Vokiečių, Slovakų
Įmonės, Susijungimai ir įsigijimai, Monitoringas, Konkurencijos teisė, Bendrovės organų ir akcininkų teisinės pareigos kritiniais atvejais, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, GINČŲ SPRENDIMAS, Tarptautinis arbitražas, Nacionalinis arbitražas, Teisminiai ginčai, Tarpininkavimas ir kitoks alternatyvus ginčų sprendimas, Prekyba ir komercinė veikla, Tarptautiniai ir ES reguliavimo klausimai, Jūrų ir laivybos teisė, Kitos reguliuojamos sritys, Transportas ir logistika, Komercinės sutartys

„Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht: StVR, Band 3: Internationales Straßenverkehrsrecht“, C.H.BECK, 2019 (Beitrag über die Slowakei)

Slovakija

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany (LL.M.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)