Profiil
Senior Associate
inglise, ungari, itaalia
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Järelevalve, Kohtuvaidlused, Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevőtmistehingute puhul, Life science ja meditsiiniõigus, Tervis, Meditsiin, Ravimid, Meditsiinitooted
Ungari
Artiklid
CJEU confirms ban on free samples of prescription-only medicines to pharmacists
CJEU confirms ban on free samples of prescription-only medicines to pharmacists
On 24 April Regulation (EU) 2020/561 postponed application of the MDR by one year until 26 May 2021
On 24 April Regulation (EU) 2020/561 postponed application of the MDR by one year until 26 May 2021
Application of Medical Devices Regulation to be postponed?
Application of Medical Devices Regulation to be postponed?
EU makes Christmas shopping easier
EU makes Christmas shopping easier
GDPR update
GDPR update
Liability for medical devices
Liability for medical devices
GDPR is not a time bomb
GDPR is not a time bomb
The greatest New Year’s Resolution: Closing the gender pay gap
The greatest New Year’s Resolution: Closing the gender pay gap
Single-use devices under the MDR
Single-use devices under the MDR
More burden on companies
More burden on companies
Basis for obligatory electronic communication
Basis for obligatory electronic communication
Merger control rules changed
Merger control rules changed