Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Czech Republic: Aktualizace seznamu kvalifikovaných dodavatelů a možnost zápisu obvyklých poddodavatelů.

Aktualizaci zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů je stejně jako v minulých letech nutno provést nejpozději do 31. března, a to prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Letos se však poprvé vychází z nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Aktuální formulář oznámení o absenci změn údajů zapsaných v seznamu kvalifikovaných dodavatelů je k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Oznámení se povinně přikládají následující doklady:

(i) čestné prohlášení (textace čestného prohlášení tvoří součást formuláře);

(ii) potvrzení finančního úřadu o absenci daňových nedoplatků; a

(iii) potvrzení o absenci nedoplatků na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

U zahraničních dodavatelů se předkládají jak potvrzení českého finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení, tak také ekvivalentní potvrzení orgánů / institucí v zemi sídla dodavatele. Nejedná-li se o slovenská potvrzení, je nutno zahraniční potvrzení úředně přeložit do českého jazyka. V některých případech je zároveň nezbytné opatřit zahraniční potvrzení apostilou (např. u potvrzení z Německa nebo Švýcarska).

V souvislosti se seznamem kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek je nezbytné poukázat také na nově zavedenou možnost zadavatelů požadovat prokázání základní a profesní způsobilosti nejen u dodavatelů, ale také poddodavatelů. Již první případy ukazují, že zadavatelé této možnosti využívají a využívat budou. Zejména pro subjekty spolupracující dlouhodobě se zahraničními dodavateli (poddodavateli) je tudíž doporučeníhodné provést zápis těchto poddodavatelů do seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Příprava dokumentace prokazující základní a profesní způsobilost pak zabere namísto několika týdnů pouze několik málo okamžiků.

Zdroj: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat