Jak mít aktuální přehled o svých daňových nedoplatcích online?

Czech Republic: Aktivací daňové informační schránky je možné získat přehled o svých registracích na dani a platbách

Subjekty vlastnící datovou schránku si nově mohou aktivovat tzv. daňovou informační schránku, prostřednictvím které budou mít přehled o svých registracích na dani a platbách.

Daňovou informační schránku lze aktivovat na webových stránkách www.daneelektronicky.cz po rozkliknutí odkazu „Služby daňové informační schránky.“ Zde je možné pomocí několika kroků požádat o nahlížení do daňové informační schránky. K tomu je nutné vlastnictví přístupových údajů k datové schránce, neboť pomocí těch bude ověřena identita žadatele. Přístup je možné zajistit rovněž pomocí uznávaného elektronického podpisu. Po podání žádosti má přislušný finanční úřad povinnost zpřístupnit daňovou informační schránku k nahlížení do 60 dnů ode dne podání žádosti. Na webových stránkách finanční správy je postup detailně popsán.

Po aktivaci nahlížení do daňové informační schránky finančním úřadem se může daňový subjekt kdykoliv zalogovat do své schránky a online kontrolovat aktuální stav svého osobního daňového účtu. Logování probíhá prostřednictvím přihlašovacích údajů k datové schránce. Daňový subjekt získá přehled o veškerých daňových registracích, vyměřených daních i provedených platbách. Každý si tak může lehce překontrolovat, zda nezapomněl provést nějakou úhradu.

Aktivace i užívání daňových informačních schránek je zcela zdarma.

Kromě přehledu osobního daňového účtu je možné v daňové informační schránce dále sledovat osobní daňový kalendář s informacemi o lhůtách pro podání přiznání a měl by obsahovat i informace o výzvách daných správcem daně.

Poslední funkčností je prohlížení přehledu písemností, kde by měly být evidovány písemnosti došlé finančnímu úřadu i písemnosti vystavené finančním úřadem. U písemností mají být dostupné údaje ohledně data doručení finančnímu úřadu, případně platební předpis vyplývající z podané písemnosti. U elektroniky podaných písemností by měl být k dispozici celý jejich obsah.

Zdroj: zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat