Změna u pojistného u dohod o provedení práce od 01.07.2024

Dochází první den prázdnin k zásadním změnám týkajícím se pojistného u dohod o provedení práce? Jaké další povinnosti má nově zaměstnavatel ohledně dohodářů?

Od 1.7.2024 dochází ke změně právní úpravy u dohod o provedení práce, a to tak, že se ruší úprava zavedená tzv. konsolidačním balíčkem, která měla nabýt účinnosti od 01.07.2024. Odvod pojistného u dohod o provedení práce se tedy i po 01.07.2024 bude řídit stávajícími předpisy. Nově se však zavádí registrační a informační povinnost zaměstnavatele u dohod o provedení práce. Ke změně v odvodu pojistného by mělo dojít až od 01.01.2025.

Zaměstnavatel nahlásí nástup nového zaměstnance na DPP na ČSSZ s měsíčním výkazem do 20. dne následujícího měsíce. U stávajících (dosud neoznámených) zaměstnanců je třeba splnit oznamovací povinnost do 20.08.2024. Nástup i skončení dohody lze podat elektronicky formulářem Oznámení o nástupu do zaměstnání (o skončení zaměstnání). Pokud není zaměstnavatel registrován u ČSSZ, je povinen se přihlásit do registru zaměstnavatelů do 30.7.2024.

Zaměstnavatelé budou dále zasílat jednotlivě za všechny zaměstnance, se kterými mají uzavřenou dohodu o provedení práce, nový měsíční elektronický výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem. Týká se i zaměstnanců, u kterých nevznikla účast na pojištění a těch, kteří v daném měsíci neměli žádný příjem.

Tento výkaz (za každého zaměstnance na DPP) by měl obsahovat jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu, nástup a skončení zaměstnání a výši příjmu za daný měsíc.

Zdroj:
Zdroj: CSSZ, zákon č. 163/2024 Sb.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat