Profils
Partner
Angļu, Vācu, Latviešu, Krievu
KOMERCTIESĪBAS UN M&A, Komerctiesības, Uzņēmumu apvienošana un iegāde, Konkurences tiesības, Nacionālais šķīrējtiesas process, Pārstāvība tiesās, DARBA TIESĪBAS, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Datu aizsardzība, Termination of employment, mass redundancies, Darba strīdi, Darbinieku pāreja uzņēmumu apvienošanās un iegādes gadījumos, Industrija un regulētās nozares
Latvija

University of Latvia, Latvia (LLB)
Riga Graduate School of Law, Latvia (LLM)
University of Bonn, Germany (MES)

Articles
Ban on unfair retailer practices in relations with suppliers in Latvia
Ban on unfair retailer practices in relations with suppliers in Latvia
Comprehensive regulation for interim protection in civil proceedings
Comprehensive regulation for interim protection in civil proceedings
Changes to Latvian construction process regulations
Changes to Latvian construction process regulations
Latvia gets ready for the GDPR
Latvia gets ready for the GDPR
Micro-enterprise Tax Law Reforms
Micro-enterprise Tax Law Reforms
Competition Law changes
Competition Law changes
Ban on unfair retailer practices in relations with suppliers in Latvia
Ban on unfair retailer practices in relations with suppliers in Latvia