Profile
Senior Associate
Angielski, Litewski
Reprezentacja pożyczkodawców w postępowaniu upadłościowym, Odpowiedzialność solidarna w ramach grupy kapitałowej, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, Spory sądowe, Zarządzanie ryzykiem i konfliktami, Ubezpieczenia, Zamówienia publiczne i PPP, Transport i logistyka, Umowy w obrocie godpodarczym
Litwa

Vilnius University, Lithuania (MA)

Lietuvos advokatūra (Lithuanian Bar Association)

To live a Masterpiece