Legal Notice

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Mi, a bnt attorneys in CEE-nél fontosnak tartjuk az Ön magánéletét, és minden személyes adatát a GDPR-nak és az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Nemzetközi ügyvédi iroda vagyunk, amely a közép- és kelet-európai régióban több joghatóság területén különálló jogi egységekkel rendelkezik. Az alábbi adatvédelmi szabályzat részletes tájékoztatást nyújt az Ön személyes adatainak kezeléséről, és az valamennyi bnt entitására vonatkozik. A jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott személyes adatok adatkezelőjének az a helyi bnt entitás (a továbbiakban: „Ügyvédi Iroda”) minősül, amelyik az Ön számára a szolgáltatásokat nyújtja / jogviszonyban áll Önnel / akivel Ön kapcsolatba lép. A bnt entitásokra vonatkozó további részletekért és azon elérhetőségekért, amelyeken Ön kapcsolatba léphet az adott adatkezelővel, kérjük, kattintson a bnt entitások listájára az alábbi linken.

A jelen adatvédelmi szabályzat nem terjed ki a (jelölt) munkavállalók, (jelölt) gyakornokok, (jelölt) ügyvédek és (jelölt) jogi asszisztensek (azaz az Ügyvédi Iroda személyzete) személyes adatainak kezelésére. Az ilyen adatkezelések külön adatvédelmi szabályok hatálya alá tartoznak, amelyek közvetlenül a személyzet részére kerülnek ismertetésre az adatgyűjtés során.

Az Adatkezelési Szabályzat tartalma:

 1. SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI, AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS JOGALAPJAI
  1. Ügyfelek, akik maguk is természetes személyek
  2. Az ügyfelek képviselői (természetes személyek)
  3. Szolgáltatók, akik maguk is természetes személyek
  4. A szolgáltatók képviselői (természetes személyek)
  5. Azok a személyek, akik (papíron, e-mailben, telefonon, személyesen vagy más módon) megkeresést tesznek
  6. Egyéb személyek, akiknek adatai megismerésre kerülnek az ügyfelek részére történő jogi szolgáltatások nyújtása során
  7. Közvetlen marketing
 2. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FORRÁSAI
 3. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA
 4. AZ ADATKEZELÉS HELYE
 5. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG ADATAIT
 6. AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS
 7. AZ ÖN MINT ÉRINTETT JOGAI
 8. KIHEZ FORDULHAT SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

1. SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI, AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS JOGALAPJAI

1.1. Ügyfelek, akik maguk is természetes személyek

Ez a szakasz azokra az esetekre vonatkozik, amikor az érintett (természetes személy) maga az Ügyvédi Iroda ügyfele. Például – Kovács János megkeresi az Ügyvédi Irodát, és kéri, hogy képviselje őt egy bírósági jogvitában. Kovács János maga ír alá jogi szolgáltatásra irányuló szerződést az Ügyvédi Irodával, és válik ügyféllé. Ezekben és hasonló esetekben (azaz az érintett személy maga az ügyfél) a következők irányadóak:

Személyes adatok típusai Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Azonosító adatok (pl. név, vezetéknév, személyi azonosító, beosztás stb.) Ezen személyes adatok az ügyféllel kötött jogi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését és teljesítését szolgálják. Az érintettel való szerződéskötés és a szerződés teljesítése (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja).
Kapcsolattartási adatok (pl. cím, e-mail cím, telefonszám stb.)
A jogi szolgáltatásra irányuló szerződésre és annak végrehajtására vonatkozó információk (pl. szerződési feltételek, számlák, jelentések stb.)
Pénzügyi adatok (bankszámla, számlák szerinti tranzakciók stb.)
Bármely egyéb adat a konkrét megbízással összefüggésben (pl. a konkrét megbízással kapcsolatos levelezésben és/vagy dokumentumokban szereplő adatok).
Az „Ismerje meg ügyfelét” kérdőívben megadott információk (adott esetben) Meghatározott esetekben (pl. a megbízás típusától és értékétől, az ügyletek földrajzi elhelyezkedésétől stb. függően) az Ügyvédi Iroda köteles lehet arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében az ügyféltől „Ismerje meg az ügyfelét” kérdőív kitöltését kérje. Jogi kötelezettségnek való megfelelés (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja).
Ügyfélreferenciák és visszajelzések (pl. a lebonyolított jogi ügyek leírása, az ügyfelek visszajelzései a nyújtott szolgáltatásokról stb.) Ha az ügyfél beleegyezik, az Ügyvédi Iroda az egyes ügyfelekre és/vagy egyes megbízásokra és/vagy az ügyfelek visszajelzéseire való hivatkozást felhasználja üzleti tevékenységének népszerűsítésére (pl. a jogi kiadványok (pl. Legal 500) legjobb ügyvédi irodákat tartalmazó listáin való megjelenés, valamint projektportfóliók stb. közzététele). Az ügyfél hozzájárulása (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja).

1.2. Az ügyfelek képviselői (természetes személyek)

Ez a szakasz azokra az esetekre vonatkozik, amikor az érintett (természetes személy) maga nem az Ügyvédi Iroda ügyfele, hanem egy olyan másik érintettet képvisel, amely viszont az Ügyvédi Iroda ügyfele. Például – Kovács János egy olyan társaság ügyvezetője, amely jogi szolgáltatásokat kíván igénybe venni az Ügyvédi Irodától. A társaság jogi szolgáltatásra irányuló szerződést köt az Ügyvédi Irodával, és így ügyféllé válik. Kovács János aláírja a szerződést, levelezést folytat az Ügyvédi Irodával az egyes megbízásokról, kezeli a számlákat, képviseli az ügyfelet a szerződés végrehajtásához kapcsolódó egyéb ügyekben. Ezekben és hasonló esetekben (azaz amikor az érintett egy másik érintett képviseletében jár el, amely viszont az Ügyvédi Iroda ügyfele) a következők irányadóak:

Személyes adatok típusai Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Azonosító adatok (pl. név, vezetéknév, beosztás stb.) Ezen személyes adatok az érintett által képviselt ügyféllel kötött jogi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését és teljesítését szolgálják. A képviselt érintettel való szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez fűződő jogos érdek (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).
Kapcsolattartási adatok (pl. cím, e-mail cím, telefonszám stb.)
A képviselő bármely egyéb, a konkrét megbízással összefüggésben rendelkezésre bocsátott személyes adatai (pl. az adott megbízással kapcsolatos levelezésben és/vagy dokumentumokban szereplő adatok).
Az „Ismerje meg ügyfelét” kérdőívben megadott információk (adott esetben) Meghatározott esetekben (pl. a megbízás típusától és értékétől, az ügyletek földrajzi elhelyezkedésétől stb. függően) az Ügyvédi Iroda köteles lehet arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében az ügyféltől „Ismerje meg az ügyfelét” kérdőív kitöltését kérje. A képviselőnek adott esetben más társaságokban való részesedést vagy hasonló személyes adatokat kell szolgáltatnia. Jogi kötelezettségnek való megfelelés (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja).
Ügyfélreferenciák és visszajelzések (pl. a lebonyolított jogi ügyek leírása, az ügyfelek visszajelzései a nyújtott szolgáltatásokról stb.) Ha az ügyfél beleegyezik, az Ügyvédi Iroda az egyes ügyfelekre és/vagy egyes megbízásokra és/vagy az ügyfelek visszajelzéseire való hivatkozást felhasználja üzleti tevékenységének népszerűsítésére (pl. a jogi kiadványok (pl. Legal 500) legjobb ügyvédi irodákat tartalmazó listáin való megjelenés, valamint projektportfóliók stb. közzététele). A társaság képviselője felkérhető, hogy az ügyfél nevében adjon visszajelzést. Az ügyfél hozzájárulása (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja).

1.3. Szolgáltatók, akik maguk is természetes személyek

Ez a szakasz azokra az esetekre vonatkozik, amikor az érintett (természetes személy) maga az Ügyvédi Iroda szolgáltatója. Például – Kovács Júlia, aki egyéni vállalkozó, fordítási szolgáltatásokat nyújt az Ügyvédi Irodának a közte és az Ügyvédi Iroda között létrejött szolgáltatási szerződés alapján. Ezekben és hasonló esetekben (azaz amikor az érintett maga is szolgáltató) a következők érvényesek:

Személyes adatok típusai Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Azonosító adatok (pl. név, vezetéknév, személyi azonosító, egyéni vállalkozói igazolvány száma, vállalkozói igazolvány száma stb.) Ezen személyes adatok a szolgáltató és az Ügyvédi Iroda közötti szolgáltatási szerződés megkötését és teljesítését szolgálják. Az érintettel való szerződéskötés és a szerződés teljesítése (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja).
Kapcsolattartási adatok (pl. cím, e-mail cím, telefonszám stb.)
A szolgáltatási szerződésre és annak végrehajtására vonatkozó információk (pl. szerződési feltételek, számlák, jelentések stb.).
Pénzügyi adatok (bankszámla, számlák szerinti tranzakciók stb.)
Bármely más adat a konkrét szolgáltatási feladattal összefüggésben (pl. a konkrét szolgáltatási feladattal kapcsolatos levelezésben és/vagy dokumentumokban szereplő adatok).

1.4. A szolgáltatók képviselői (természetes személyek)

Ez a szakasz azokra az esetekre vonatkozik, amikor az érintett (természetes személy) maga nem az Ügyvédi Iroda szolgáltatója, hanem egy olyan másik érintettet képvisel, amely viszont az Ügyvédi Iroda szolgáltatója. Például – Kovács Júlia egy olyan társaság ügyvezetője, amely informatikai szolgáltatásokat nyújt az Ügyvédi Irodának. A társaság szolgáltatási szerződést köt az Ügyvédi Irodával. Kovács Júlia aláírja a szerződést, levelezést folytat az Ügyvédi Irodával az egyes szolgáltatási feladatokról, kezeli a számlákat, képviseli a szolgáltatót a szolgáltatási szerződés végrehajtásával kapcsolatos egyéb ügyekben. Ezekben és hasonló esetekben (azaz amikor az érintett egy másik érintett képviseletében jár el, amely – a maga részéről – az Ügyvédi Iroda szolgáltatója) a következők érvényesek:

Személyes adatok típusai Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Azonosító adatok (pl. név, vezetéknév, beosztás stb.) Ezen személyes adatok az érintett által képviselt szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés megkötését és teljesítését szolgálják. A képviselt érintettel való szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez fűződő jogos érdek (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).
Kapcsolattartási adatok (pl. cím, e-mail cím, telefonszám stb.)
A képviselő bármely más, a konkrét szolgáltatási feladattal összefüggésben rendelkezésre bocsátott személyes adatai (pl. a konkrét szolgáltatási feladattal kapcsolatos levelezésben és/vagy dokumentumokban szereplő adatok).

1.5. Azok a személyek, akik (papíron, e-mailben, telefonon, személyesen vagy más módon) megkeresést tesznek

Ez a szakasz azokra az esetekre vonatkozik, amikor az Ügyvédi Iroda bármely formában/módon, bármilyen megkeresést kap egy érintettől, aki saját nevében vagy más szervezet képviseletében jár el.

1. példa: Kovács János felhívja az Ügyvédi Iroda recepcióját, és kéri, hogy beszélhessen egy ügyvéddel, mert látott egy cikket az Ügyvédi Iroda honlapján, és a cikkben leírtakhoz hasonló saját ügyével kapcsolatban szeretne érdeklődni. Az ügyvéddel folytatott rövid beszélgetés után, miután tisztázta a helyzetet, Kovács János úgy dönt, hogy nem tesz jogi lépéseket.

2. példa: Az Ügyvédi Iroda e-mailt kap az egyik ügyfél könyvvizsgálójától (meghatalmazást igazoló dokumentumokkal együtt), amelyben az ügyféllel szembeni, a könyvvizsgálat elvégzése szempontjából releváns jogi ügyekkel vagy az ügyféllel szemben fennálló jogi követelésekkel kapcsolatos információk szolgáltatását kéri.

3. példa: Az Ügyvédi Iroda ajánlott levélben értesítést kap a bíróságtól egy tervezett bírósági tárgyalásról, az értesítést készítő bírósági ügyintéző személyazonosságával és elérhetőségével együtt.

Ezekben és hasonló esetekben (azaz amikor az Ügyvédi Iroda bármilyen formában/módon bármilyen megkeresést kap az érintettől, aki saját nevében vagy más szervezet képviseletében jár el) az alábbiak irányadóak:

Személyes adatok típusai Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Azonosító adatok (pl. név, vezetéknév, beosztás stb.) Ezen személyes adatok a megkeresések fogadásához, kezeléséhez és megválaszolásához szükségesek az Ügyvédi Iroda számára. A megkeresések fogadásához, kezeléséhez és megválaszolásához fűződő jogos érdek (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).
Kapcsolattartási adatok (pl. cím, e-mail cím, telefonszám stb.)
A megkeresés tartalma, az adott megkeresést követő kommunikációval összefüggésben megadott személyes adatok (pl. az adott megkereséssel kapcsolatos levelezésben és/vagy dokumentumokban szereplő adatok).

1.6. Egyéb személyek, akiknek adatai megismerésre kerülnek az ügyfelek részére történő jogi szolgáltatások nyújtása során

Ez a szakasz azokra az esetekre vonatkozik, amikor az érintett nem áll közvetlen kapcsolatban az Ügyvédi Irodával, de az Ügyvédi Iroda az ügyfeleknek nyújtott jogi szolgáltatások természetes következményeként kezeli a személyes adatait.

Példa 1: az Ügyvédi Iroda ügyfele üzleti megállapodást köt „X” társasággal („X” társaság nem az Ügyvédi Iroda ügyfele). Kovács János az „X” társaság ügyvezetője. Mint ilyen, személyes adatai szerepelhetnek az Ügyvédi Iroda ügyfelével kötött üzleti megállapodásban.

Példa 2: Az Ügyvédi Iroda képvisel egy ügyfelet a Kovács Júliával szembeni bírósági jogvitában (Kovács Júlia nem az Ügyvédi Iroda ügyfele). Az Ügyvédi Iroda, amely az ügyfelet képviseli a jogvitában, olyan eljárási iratokat kezel, amelyek tartalmazhatják Kovács Júlia, mint a jogvitában részes fél személyes adatait.

Ezekben és hasonló esetekben (azaz amikor az érintett nem áll közvetlen kapcsolatban az Ügyvédi Irodával, de az Ügyvédi Iroda az ügyfeleknek nyújtott jogi szolgáltatások természetes következményeként kezeli a személyes adatait) az alábbiakat irányadók:

Személyes adatok típusai Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Minden olyan személyes adat, amelyet az ügyfél megbízása szerinti jogi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben bocsátottak az ügyfél rendelkezésére. (pl. levelezésben, dokumentumokban és bármely más, az adott megbízás szerinti jogi szolgáltatással összefüggésben kezelt adat). Ezek a személyes adatok szükségesek ahhoz, hogy az Ügyvédi Iroda az ügyfél megbízásának megfelelően jogi szolgáltatást nyújtson az ügyfél részére. Jogi szolgáltatások nyújtásához fűződő jogos érdek (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).

1.7. Közvetlen marketing

Ez a szakasz a személyes adatok közvetlen marketing céljából történő kezelésére vonatkozik.

Példa 1: Ügyvédi iroda hírleveleket küld az ügyfeleknek e-mailben.

Példa 2: Az Ügyvédi Iroda felhívja az ügyfelet, és megkérdezi, hogy szeretne-e részt venni az Ügyvédi Iroda által szervezett „Üzleti Reggeli” rendezvényen.

A személyes adatok közvetlen marketing céljából történő kezelésére a következők irányadóak:

Személyes adatok típusai Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Azonosító adatok (pl. név, vezetéknév, beosztás stb.) Ezek a személyes adatok közvetlen marketing célokra kerülnek felhasználásra, amennyiben az ügyfél ehhez hozzájárult. Az érintett hozzájárulása (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja)
Kapcsolattartási adatok (pl. cím, e-mail cím, telefonszám stb.)

2. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FORRÁSAI

A legtöbb személyes adatot az érintettek közvetlenül szolgáltatják az Ügyvédi Iroda részére.

Azonban vannak olyan esetek, amikor az Ügyvédi Iroda közvetett módon (nem az érintett személytől) jut hozzá személyes adatokhoz, például:

 • Az 1.6. alszakasz azokat az eseteket írja le, amikor az Ügyvédi Iroda a jogi szolgáltatások nyújtása során személyes adatokat kezel (például az egyes megbízásokkal kapcsolatos dokumentumokban vagy levelezésben rejlő személyes adatokat).
 • A „bnt attorneys in CEE” márkanév alatt működő ügyvédi irodahálózat részeként az Ügyvédi Iroda a hálózaton belül más ügyvédi irodáktól is hozzájuthat személyes adatokhoz (például határokon átnyúló együttműködést igénylő összetett ügyekben).

3. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA

 3.1. Szolgáltatók

Az Ügyvédi Iroda megoszthatja az Ön személyes adatait harmadik fél szolgáltatókkal, akik az Ügyvédi Iroda működéséhez szükséges szolgáltatásokat nyújtanak. A harmadik fél szolgáltatók a következő szolgáltatásokat nyújthatják az Ügyvédi Iroda számára:

 • adattárolás
 • számítástechnikai szolgáltatások
 • könyvelési szolgáltatások
 • kommunikációs szolgáltatások
 • fordítási szolgáltatások
 • marketing szolgáltatások

A személyes adatok védelme érdekében az Ügyvédi Iroda a fent említett harmadik fél szolgáltatókkal adatkezelési megállapodásokat kötött.

3.2. Állami szervek

 Az Ügyvédi Iroda által nyújtott jogi szolgáltatások körétől vagy az alkalmazandó jogszabályi előírásoktól függően szükségessé válhat az Ön személyes adatainak továbbítása önkormányzati vagy állami hatóságok, bíróságok, egyéb intézmények részére.

3.3. Vállalatcsoportok

 A személyes adatok megoszthatók a „bnt attorneys in CEE” ügyvédi irodahálózatot alkotó ügyvédi irodák között, amennyiben a kért jogi szolgáltatások nyújtása ezt megköveteli (például határokon átnyúló együttműködést igénylő összetett ügyekben).

4. AZ ADATKEZELÉS HELYE

Elsősorban az Európai Unión belül tároljuk és kezeljük a személyes adatokat. Mindazonáltal időnként szükségessé válhat, hogy az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli helyre továbbítsuk és ott tároljuk. Ez akkor fordulhat elő, ha a jogi szolgáltatásra vonatkozó megbízás ezt megköveteli (például – a jogi szolgáltatásra vonatkozó megbízás megkövetelheti a „bnt attorneys in CEE” minszki irodájával való együttműködést). Más esetekben a személyes adatokat az EU-n kívül működő adatfeldolgozók (harmadik fél szolgáltatók) vagy az EU-n kívül működő alfeldolgozók is feldolgozhatják.

Azokban az esetekben, amikor személyes adatait az EU-n kívülre továbbítjuk, az alábbi mechanizmusok egyikét vesszük alapul:

 • az Európai Bizottság megfelelőségi határozata;
 • az Európai Bizottság általános szerződési feltételei;
 • egyéb garanciák (pl. különleges szerződési feltételek vagy az adatkezelési megállapodásokban meghatározott különleges technikai és szervezeti biztonsági intézkedések).

5. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG ADATAIT

Az Ügyvédi Iroda a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak és az Ügyvédi Kamara szabályainak megfelelően tárolja. Az Ügyvédi Iroda a személyes adatokat nem őrzi meg hosszabb ideig, mint amennyi ahhoz a célhoz szükséges, amelyhez azokat gyűjtötték és kezelték.

A személyes adatok megőrzésének időtartama számos szemponttól függ, többek között:

 • a személyes adatok típusa;
 • fennáll-e folyamatban lévő jogvita (annak érdekében, hogy az Ügyvédi Iroda (vagy az Ügyvédi Iroda ügyfele) jogi igényeket támasszon vagy érvényesítsen vagy védekezzen jogi követelésekkel szemben);
 • a törvények és rendeletek alapján fennálló, a személyes adatok meghatározott ideig történő megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségek.

6. AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Az Ön személyes adatainak kezelése során az Ügyvédi Iroda nem végez automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

7. AZ ÖN, MINT ÉRINTETT JOGAI

Ön, mint érintett, bármikor gyakorolhatja az alábbi jogokat:

7.1. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen bármely olyan személyes adatához, amelyet az Ügyvédi Iroda kezel. Például tájékoztatást kérhet arról, hogy az Ügyvédi Iroda kezeli-e az Ön személyes adatait, pontosan mely személyes adatait kezeli, milyen célból, milyen jogalapon stb.

7.2. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérje az Ügyvédi Irodától az Ön személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

7.3. Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak egyes kezelései ellen, beleértve például az Ön személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelését;

7.4. Törléshez való jog: Ön kérheti az Ügyvédi Irodától személyes adatainak törlését, ha úgy véli, hogy az adatkezelés jogellenes.

7.5. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön kérheti, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban bocsássuk rendelkezésére. Ön kérheti továbbá, hogy a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

7.6. A hozzájárulás visszavonásához való jog: amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, Ön jogosult a hozzájárulását visszavonni.

Önnek joga van továbbá panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése jogellenes, vagy ha az Ügyvédi Iroda megsértette az Ön jogait.

8. KIHEZ FORDULHAT SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármely kérdéssel vagy kéréssel forduljon az Ügyvédi Irodához. Kérjük, használja az alábbi elérhetőségeket.