Notificare

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Noi, la bnt attorneys in CEE, prețuim confidențialitatea datelor dumneavoastră și prelucrăm toate datele dumneavoastră personale în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (în continuare „GDPR”) și cu legile privind confidențialitatea datelor personale. Suntem o rețea internațională de societăți de avocatură care înglobează entități juridice separate din mai multe jurisdicții din regiunea geografică a Europei Centrale și de Est. Politica de confidențialitate de mai jos oferă informații detaliate privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și se aplică tuturor entităților bnt. Entitatea locală bnt (în continuare – „Societatea de avocatură”) care vă furnizează servicii juridice / desfășoară raporturi juridice cu dumneavoastră / cu care vă aflați în contact este considerată ca fiind operator al datelor dumneavoastră personale descrise în această politică de confidențialitate. Pentru mai multe detalii despre entitățile bnt și datele de contact unde puteți comunica cu operatorul care vă procesează datele personale, vă rugăm să faceți clic pe lista entităților bnt aici.

Această politică de confidențialitate nu acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților (candidaților), ale stagiarilor (candidaților), ale avocaților (candidaților) și ale asistenților (adică ale personalului Societății de avocatură). O astfel de prelucrare intră sub incidența unor politici de confidențialitate separate, care sunt prezentate direct personalului în momentul colectării datelor acestuia.

Conținutul politicii de confidențialitate:

 1. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL, SCOPURI DE PRELUCRARE ȘI TEMEIURI JURIDICE
  1. Clienți care sunt ei înșiși persoane fizice
  2. Reprezentanți (persoane fizice) ai clienților
  3. Furnizorii de servicii, care sunt ei înșiși persoane fizice
  4. Reprezentanți (persoane fizice) ai furnizorilor de servicii
  5. Persoanele care fac solicitări (pe suport de hârtie, prin e-mail, telefonic, personal sau de altă natură)
  6. Alte persoane ale căror date sunt obținute în contextul furnizării de servicii juridice către clienți
  7. Marketingul direct
 2. SURSELE DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
 3. PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
 4. LOCUL PRELUCRĂRII
 5. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ
 6. LUAREA AUTOMATIZATĂ A DECIZIILOR, CREAREA DE PROFILURI
 7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE
 8. PE CINE PUTEȚI CONTACTA ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

1. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL, SCOPURI DE PRELUCRARE ȘI TEMEIURI JURIDICE

1.1. Clienți care sunt ei înșiși persoane fizice

Această secțiune se referă la cazurile în care persoana vizată (o persoană fizică) este ea însăși un client al Societății de avocatură. De exemplu – domnul John Doe se adresează Societății de avocatură și solicită să fie reprezentat într-un litigiu în instanță. Domnul John Doe semnează el însuși un contract de asistență juridică cu Societatea de avocatură și devine client al acesteia. În aceste cazuri și în cazuri similare (adică atunci când persoana vizată este ea însăși client) se aplică următoarele:

Categoria de date cu caracter personal Scopul prelucrării Temeiul juridic al prelucrării
Date de identificare (de exemplu, nume, prenume, CNP, funcție etc.) Aceste date cu caracter personal servesc la încheierea și executarea contractului de asistență juridică cu clientul. Încheierea unui contract cu o persoană vizată și executarea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR).
Detalii de contact (de exemplu, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.)
Informații privind contractul de asistență juridică și executarea acestuia (de exemplu, termeni și condiții, facturi, rapoarte etc.)
Date financiare (cont bancar, tranzacții conform facturilor etc.)
Orice alte date regăsite în contextul unei anumite spețe încredințate (de exemplu, date regăsite în corespondență și/sau documente legate de o anumită speță).
Informații furnizate în chestionarul „Cunoaște‑ți clientul” (dacă este cazul) În anumite circumstanțe (de exemplu, în funcție de tipul și valoarea speței, geografia tranzacțiilor etc.), Societatea de avocatură ar putea fi obligată să solicite clientului să completeze un chestionar intitulat „Cunoaște-ți clientul” pentru a respecta obligațiile legale privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Respectarea unei obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR).
Referințe și feedback din partea clienților (de exemplu, descrieri ale problemelor juridice tratate, feedback din partea clienților cu privire la serviciile furnizate etc.) În cazul în care clientul este de acord, Societatea de avocatură utilizează referiri la anumiți clienți și/sau la anumite spețe și/sau feedback-ul clienților pentru a-și promova activitatea (de exemplu, pentru a apărea în listele firmelor de avocatură de top din anuarele juridice (de exemplu, Legal 500), precum și pentru a publica portofolii de proiecte etc.). Consimțământul clientului Articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR)

1.2. Reprezentanți (persoane fizice) ai clienților

Această secțiune se referă la cazurile în care persoana vizată (o persoană fizică) nu este ea însăși un client al Societății de avocatură, ci este reprezentantul unei alte persoane care – la rândul său – este clientul Societății de avocatură. De exemplu – domnul John Doe este administratorul unei societăți care dorește să beneficieze de servicii juridice din partea Societății de avocatură. Societatea încheie un contract de asistență juridică cu Societatea de avocatură și devine astfel clientul acesteia. Domnul John Doe își pune semnătura pe contract, poartă corespondența cu Societatea de avocatură cu privire la anumite spețe, se ocupă de facturi, reprezintă clientul în alte chestiuni legate de executarea contractului. În aceste cazuri și în cazuri similare (adică atunci când persoana vizată este reprezentantul unui alt subiect care este clientul Societății de avocatură) se aplică următoarele:

Categoria de date cu caracter personal          Scopul prelucrării Temeiul juridic al prelucrării
Date de identificare (de exemplu, nume, prenume, funcție etc.) Aceste date cu caracter personal servesc la încheierea și executarea contractului de asistență juridică cu clientul pe care îl reprezintă persoana vizată. Interesul legitim de a încheia și de a executa un contract cu persoana reprezentată (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).
Detalii de contact (de exemplu, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.)
Orice alte date cu caracter personal ale reprezentantului regăsite în contextul unei anumite spețe încredințate (de exemplu, date regăsite în corespondență și/sau documente legate de o anumită speță).
Informații furnizate în chestionarul „Cunoaște‑ți clientul” (dacă este cazul) În anumite circumstanțe (de exemplu, în funcție de tipul și de valoarea speței, de geografia tranzacțiilor etc.), Societatea de avocatură ar putea fi obligată să solicite clientului să completeze un chestionar intitulat „Cunoaște-ți clientul” pentru a respecta obligațiile legale privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Reprezentantului i s-ar putea cere să dezvăluie participarea la alte societăți sau informații personale similare. Respectarea unei obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR).
Referințe și feedback din partea clienților (de exemplu, descrieri ale problemelor juridice tratate, feedback din partea clienților cu privire la serviciile furnizate etc.) În cazul în care clientul este de acord, Societatea de avocatură utilizează referiri la anumiți clienți și/sau la anumite spețe și/sau feedback-ul clienților pentru a-și promova activitatea (de exemplu, pentru a apărea în listele firmelor de avocatură de top din anuarele juridice (de exemplu, Legal 500), precum și pentru a publica portofolii de proiecte etc.). Un reprezentant al societății poate fi rugat să ofere feedback în numele clientului. Consimțământul persoanelor vizate Articolul 6 alineatul (1) litera (a)

 1.3. Furnizorii de servicii, care sunt ei înșiși persoane fizice

Această secțiune se referă la cazurile în care persoana vizată (o persoană fizică) este ea însăși un furnizor de servicii pentru Societatea de avocatură. De exemplu – doamna Jane Doe, care lucrează pe cont propriu, furnizează servicii de traducere Societății de avocatură în temeiul unui contract de prestări servicii încheiat între ea și Societatea de avocatură. În aceste cazuri și în cazuri similare (adică atunci când persoana vizată este ea însăși un furnizor de servicii) se aplică următoarele:

Categoria de date cu caracter personal            Scopul prelucrării Temeiul juridic al prelucrării
Date de identificare (de exemplu, numele, prenumele, CNP, numărul certificatului de activitate independentă, numărul de înregistrare, etc.) etc.) Aceste date cu caracter personal servesc la încheierea și executarea contractului de prestări servicii dintre furnizorul de servicii și Societatea de avocatură. Încheierea unui contract cu o persoană vizată și executarea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR).
Detalii de contact (de exemplu, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.)
Informații privind contractul de prestări servicii și executarea acestuia (de exemplu, termeni și condiții, facturi, rapoarte etc.)
Date financiare (cont bancar, tranzacții conform facturilor etc.)
Orice alte regăsite în contextul unei anumite sarcini de serviciu (de exemplu, date prezente în corespondență și/sau documente legate de o anumită sarcină de serviciu).

1.4. Reprezentanți (persoane fizice) ai furnizorilor de servicii

Această secțiune se referă la cazurile în care persoana vizată (o persoană fizică) nu este ea însăși un furnizor de servicii al Societății de avocatură, ci este reprezentantul unei alte persoane care este un furnizor de servicii al Societății de avocatură. De exemplu – doamna Jane Doe este administrator al unei societăți care furnizează servicii IT Societății de avocatură. Societatea de IT încheie un contract de prestări servicii cu Societatea de avocatură. Doamna Jane Doe își pune semnătura pe contract, poartă corespondența cu Societatea de avocatură cu privire la anumite sarcini de serviciu, se ocupă de facturi, reprezintă furnizorul de servicii în alte chestiuni legate de executarea contractului de prestări servicii. În aceste cazuri și în cazuri similare (adică atunci când persoana vizată este reprezentantul unui alt subiect care este un furnizor de servicii pentru Societatea de avocatură) se aplică următoarele:

Categoria de date cu caracter personal Scopul prelucrării Temeiul juridic al prelucrării
Date de identificare (de exemplu, nume, prenume, funcție etc.) Aceste date cu caracter personal servesc la încheierea și executarea contractului de prestări servicii cu furnizorul de servicii pe care persoana vizată îl reprezintă. Interesul legitim de a încheia și de a executa un contract cu persoana reprezentată (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).
Detalii de contact (de exemplu, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.)
Orice alte date cu caracter personal ale reprezentantului regăsite în contextul unei anumite sarcini de serviciu (de exemplu, date regăsite în corespondență și/sau documente legate de o anumită sarcină de serviciu).

1.5. Persoanele care fac solicitări (pe suport de hârtie, prin e-mail, telefonic, personal sau de altă natură)

Această secțiune se referă la cazurile în care Societatea de avocatură primește orice fel de solicitare, prin orice mijloace, din partea unei persoane vizate, care se reprezintă pe sine însăși sau în numele unei alte entități.

Exemplul 1: Domnul John Doe sună la recepția Societății de avocatură și solicită să vorbească cu un avocat, deoarece a văzut un articol pe pagina web a Societății de avocatură și ar dori să se intereseze de propria situație, similară cu cea descrisă în articol. După o scurtă conversație cu un avocat, după ce a clarificat situația, domnul John Doe decide să nu inițieze o acțiune în justiție.

Exemplul 2: Societatea de avocatură primește un e-mail de la un auditor al unuia dintre clienți (împreună cu documentele care îl autorizează) prin care i se cere să furnizeze informații despre spețele, respectiv litigiile în care clientul este parte, relevante pentru finalizarea auditului.

Exemplul 3: Societatea de avocatură primește prin scrisoare recomandată o citație din partea instanței cu privire la un termen de judecată programat într-o anumită cauză, împreună cu identitatea și datele de contact ale secretarului instanței, care a pregătit citația.

În aceste cazuri și în cazuri similare (adică atunci când Societatea de avocatură primește orice fel de solicitare, prin orice mijloace, din partea unei persoane vizate, care se reprezintă pe sine însăși sau în numele unei alte entități) se aplică următoarele:

Categoria de date cu caracter personal Scopul prelucrării Temeiul juridic al prelucrării
Date de identificare (de exemplu, nume, prenume, funcție etc.) Aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru Societatea de avocatură în vederea primirii, gestionării și formularea de răspunsuri la solicitări. Interesul legitim de a primi, de a gestiona și de a răspunde la solicitări (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).
Detalii de contact (de exemplu, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.)
Conținutul solicitării de informații, orice date cu caracter personal furnizate în contextul unei anumite comunicări de urmărire a solicitării de informații (de exemplu, date regăsite în corespondență și/sau documente legate de o anumită solicitare de informații).

1.6. Alte persoane ale căror date sunt obținute în contextul furnizării de servicii juridice către clienți

Această secțiune se referă la cazurile în care persoana vizată nu are niciun contact direct cu Societatea de avocatură, dar Societatea de avocatură prelucrează datele cu caracter personal ale acesteia ca o consecință a furnizării de servicii juridice clienților.

Exemplul 1: clientul Societății de avocatură încheie un contract comercial cu societatea „X” (societatea „X” nu este client al Societății de avocatură). Domnul John Doe este administratorul societății „X”. Ca atare, datele sale cu caracter personal pot apărea în contractul comercial încheiat cu clientul Societății de avocatură.

Exemplul 2: Societatea de avocatură reprezintă un client într-un litigiu în instanță împotriva doamnei Jane Doe (doamna Jane Doe nu este client al Societății de avocatură). Societatea de avocatură, care își reprezintă clientul în litigiu, va gestiona documente procedurale care pot conține date cu caracter personal ale doamnei Jane Doe în calitate de parte în litigiu.

În aceste cazuri și în cazuri similare (adică atunci când persoana vizată nu are niciun contact direct cu Societatea de avocatură, dar Societatea de avocatură prelucrează datele sale cu caracter personal ca o consecință a furnizării de servicii juridice clienților) se aplică următoarele:

Categoria de date cu caracter personal          Scopul prelucrării Temeiul juridic al prelucrării
Orice date cu caracter personal puse la dispoziție în contextul furnizării de servicii juridice clientului, în conformitate cu speța acestuia. (de exemplu, date regăsite în corespondență, documente și orice alte informații care sunt prelucrate în contextul prestării de servicii juridice în cadrul unei anumite spețe). Aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru ca Societatea de avocatură să furnizeze servicii juridice clientului, în conformitate cu misiunea acestuia. Interesul legitim de a furniza servicii juridice (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

1.7. Marketingul direct

Această secțiune se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct.

Exemplul 1: Societatea de avocatură trimite buletine informative clienților prin e-mail.

Exemplul 2: Societatea de avocatură sună un client și îl întreabă dacă dorește să participe la un eveniment de tip „Business Breakfast” organizat de Societatea de avocatură.

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pentru marketing direct, se aplică următoarele reguli:

Categoria de date cu caracter personal Scopul prelucrării Temeiul juridic al prelucrării
Date de identificare (de exemplu, nume, prenume, funcție etc.) Aceste date cu caracter personal sunt utilizate în scopuri de marketing direct atunci când clientul și-a dat consimțământul. Consimțământul persoanei vizate (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR).
Detalii de contact (adresă de e-mail, număr de telefon etc.)

2. SURSELE DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Majoritatea datelor cu caracter personal sunt furnizate direct de către persoanele vizate Societății de avocatură.

Cu toate acestea, există cazuri în care Societatea de avocatură obține datele cu caracter personal în mod indirect (nu de la persoana vizată în sine), de exemplu:

 • Subsecțiunea 1.6. descrie cazurile în care Societatea de avocatură ajunge să prelucreze date cu caracter personal în cursul prestării de servicii juridice (de exemplu, date cu caracter personal aflate în cuprinsul documentelor sau a corespondenței legate de o anumită speță încredințată).
 • Făcând parte dintr-o rețea internațională de societăți de avocatură sub marca „bnt attorneys in CEE”, Societatea de avocatură poate primi unele date cu caracter personal de la alte societăți de avocatură din cadrul rețelei (de exemplu, în spețe complexe care necesită o colaborare transfrontalieră).

3. PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

3.1. Furnizorii de servicii

Societatea de avocatură poate partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu furnizori de servicii terți, care furnizează servicii necesare pentru funcționarea Societății de avocatură. Furnizorii terți pot furniza următoarele servicii Societății de avocatură:

 • Găzduire de date
 • Servicii IT
 • Servicii de contabilitate
 • Servicii de comunicare
 • Servicii de traducere
 • Servicii de marketing

Pentru a proteja datele cu caracter personal, Societatea de avocatură a încheiat acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorii de servicii terți menționați mai sus.

3.2. Autoritățile de stat

Societatea de avocatură poate fi obligată să pună la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților publice locale sau centrale, instanțelor judecătorești sau altor instituții publice, în funcție de domeniul de aplicare al serviciilor juridice sau de cerințele legale aplicabile.

3.3. Societăți din cadrul grupului

Datele cu caracter personal pot fi schimbate între societățile de avocatură care alcătuiesc rețeaua de societăți de avocatură „bnt attorneys in CEE”, dacă furnizarea serviciilor juridice solicitate o impune (de exemplu, în spețe complexe care necesită o colaborare transfrontalieră).

4. LOCUL PRELUCRĂRII

În principal, stocăm și prelucrăm datele cu caracter personal în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, uneori poate fi necesar ca datele dumneavoastră personale să fie transferate și stocate la o destinație aflată în afara Uniunii Europene. Această situație ar putea fi posibilă atunci când speța încredințată necesită acest lucru (de exemplu – speța încredințată poate necesita colaborarea cu biroul „bnt attorneys in CEE” din Minsk). În alte cazuri, datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către persoanele împuternicite de operator (furnizori de servicii terți), care operează în afara UE sau care utilizează, la rândul lor, persoane împuternicite care operează în afara UE.

În cazurile în care transferăm datele dumneavoastră personale în afara UE, ne bazăm pe unul dintre următoarele mecanisme:

 • o decizie privind caracterul adecvat a Comisiei Europene;
 • clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană;
 • alte garanții (de exemplu, clauze specifice sau măsuri de securitate tehnică și măsuri organizatorice specifice stabilite în acordurile de prelucrare a datelor).

5. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Societatea de avocatură va stoca datele cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă și în conformitate cu normele impuse de Uniunea Națională a Barourilor din România. Societatea de avocatură va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp nu mai lungă decât cea necesară pentru scopurile pentru care acestea sunt colectate și prelucrate.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal depinde de o serie de criterii, printre care:

 • tipul de date cu caracter personal;
 • dacă există un litigiu în curs de desfășurare (pentru ca Societatea de avocatură (sau clientul Societății de avocatură) să solicite, să exercite sau să se apere împotriva unor pretenții legale);
 • obligațiile legale aplicabile în temeiul legilor și reglementărilor de a păstra datele cu caracter personal pentru o anumită perioadă de timp.

6. LUAREA AUTOMATIZATĂ A DECIZIILOR, CREAREA DE PROFILURI

În timpul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, Societatea de avocatură nu recurge la luarea automatizată a deciziilor sau la crearea de profiluri.

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE

În calitate de persoană vizată, puteți, în orice moment, să vă exercitați următoarele drepturi:

7.1 Dreptul de acces: aveți dreptul de a solicita accesul la oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal pe care Societatea de avocatură le poate prelucra. De exemplu, puteți solicita să fiți informat cu privire la faptul că Societatea de avocatură prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, ce date cu caracter personal exacte sunt prelucrate de către Societatea de avocatură, în ce scopuri, pe ce temeiuri juridice etc.

7.2 Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a solicita Societății de avocatură să corecteze oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt inexacte sau incomplete.

7.3 Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a vă opune la anumite prelucrări de date cu caracter personal, inclusiv, de exemplu, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe baza unui interes legitim.

7.4 Dreptul la ștergerea datelor: puteți solicita Societății de avocatură să vă șteargă datele cu caracter personal dacă considerați că prelucrarea este ilegală.

7.5 Dreptul la portabilitatea datelor: ne puteți solicita să vă furnizăm datele dumneavoastră personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. De asemenea, puteți solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise unui alt operator de date, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

7.6 Dreptul de a vă retrage consimțământul: în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională pentru protecția datelor dacă considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod ilegal sau că Societatea de avocatură v-a încălcat drepturile.

8. PE CINE SĂ CONTACTAȚI CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Puteți contacta Societatea de avocatură pentru orice întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Vă rugăm să folosiți datele de contact de mai jos.