Profiil
Senior Associate
inglise, leedu
Vőlausaldajate esindamine pankrotimenetluses, Ühine vastutus kontserni siseselt, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Kohtuvaidlused, Riski- ja konfliktide juhtimine, Kindlustus, Riigihanked ning avaliku ja erasektori partnerlus, Transport ja logistika, Lepingud
Leedu

Vilnius University, Lithuania (MA)

Lietuvos advokatūra (Lithuanian Bar Association)

To live a Masterpiece