Profile
Senior Associate
Anglický, Litovský
Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, Spoločná zodpovednosť, RIEŠENIE SPOROV, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Krízový Manažment, Poistenie, Verejné obstarávanie a PPP projekty, Preprava a logistika, Obchodné zmluvy
Litva

Vilnius University, Lithuania (MA)

Lietuvos advokatūra (Lithuanian Bar Association)

To live a Masterpiece