Profile
Senior Associate
английски, литовски
Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, Солидарна отговорност в рамките на колектива, Разрешаване на спорове, процесуално представителство, управление на рискове и конфликти, застрахователно право, Обществени поръчки и публично-частни партньорства, Транспорт и логистика, Търговски договори
Литва

Vilnius University, Lithuania (MA)

Lietuvos advokatūra (Lithuanian Bar Association)

To live a Masterpiece