Účetní jednotky nesmí zapomenout na zprávu o vztazích

Rádi bychom vás upozornili na povinnost související se zprávou o vztazích. Tu musí vyhotovovat všechny účetní jednotky, tzn. i ty, které nejsou povinně auditované nebo které nesestavují výroční zprávu, pokud jsou ovládanou osobou (jak říká § 82 odst. 1 ZOK).

Povinnost sestavení výroční zprávy stanoví § 21 zákona o účetnictví pro účetní jednotky podléhající povinnému auditu. Zpráva o vztazích je řešena v § 82 a následujících ZOK.

Vzájemná vazba těchto zpráv je následující:
– účetní jednotky, které povinně sestavují výroční zprávu, k ní povinně přiloží zprávu o vztazích a jako jeden dokument ji zveřejní ve sbírce listin,
– účetní jednotky, které výroční zprávu nesestavují, sestaví zprávu o vztazích jako samostatnou zprávu a takto jí také uloží do sbírky listin.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat