Změny v dluhopisovém právu

Czech Republic: Dne 1. srpna 2014 nabyla účinnosti novela zákona o dluhopisech provedená zákonem č. 137/2014 Sb., jež přináší několik změn

 

Jednou z novinek je zúžení rozsahu podstatných náležitostí dluhopisu, na základě kterých se dluhopis považuje za řádně vydaný. Napříště bude pro řádné vydání dluhopisu stačit, bude-li tento obsahovat alespoň určité zákonem stanovené údaje, resp. budou-li tyto zjistitelné z příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů. Jedná se například o identifikaci emitenta a vlastníka dluhopisu, o výnos dluhopisu či datum (nebo jiný okamžik) splacení. Toto zjednodušení ulehčí praxi posuzování dluhopisů.

 

Do účinnosti novely stálo české dluhopisové právo na zásadě nezměnitelnosti emisních podmínek dluhopisů bez souhlasu jejich vlastníků. To znamená, že až na několik případů vymezených v zákoně bylo přípustné změnit emisní podmínky jen za předpokladu, že takovou změnu schválila schůze vlastníků dluhopisů. Nově je možné, aby byl v emisních podmínkách zúžen okruh případů, kdy se změnou musí souhlasit vlastníci dluhopisů. Krom toho je umožněno rozšířit v emisních podmínkách okruh změn, v případě kterých se svolá schůze vlastníků.

 

Novinkou je i připuštění možnosti, aby jeden emitent vydával různé druhy dluhopisů.    

 

Novela krom toho rozšíří možnost aplikace zákona o dluhopisech. Nově se na cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a jenž není dluhopisem, bude moci použít zákon o dluhopisech, stanoví-li tak příslušné emisní podmínky.

 

Vzhledem k tomu, že novelou se zákonodárce snaží reagovat na poznatky a problémy praxe, lze se domnívat, že tato snaha zákonodárce bude mít na český kapitálový trh veskrze kladné účinky.

 

Zdroj: zákon č. 137/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat