Zákon o veřejných zakázkách pro rok 2015 (?)

Czech Republic: Implementace nových zadávacích směrnic Evropského parlamentu a Rady do právního řádu České republiky

Po několikaletém projednávání byly počátkem roku 2014 schváleny nové evropské zadávací směrnice (2014/24/EU a 2014/25/EU). Novou úpravu veřejných zakázek je nutno implementovat do právních řádů členských státu nejpozději dne 18. dubna 2015.

Za tímto účelem zahájilo Ministerstvo pro místí rozvoj práce na zcela novém zákonu o veřejných zakázkách. Přestože lze očekávat, že současné znění návrhu nového zákona dozná ještě změn (nejen v důsledku disputací vedených s odbornou veřejností, ale také v důsledku politických „přání“), lze již nyní upozornit na některé budoucí změny, jejichž základem jsou právě nové zadávací směrnice.

Zmínit lze například zkrácení lhůt v zadávacím řízení. V případě otevřeného řízení veřejného zadavatele dochází ke zkrácení lhůty pro podání nabídek z 52 dnů na 35 dnů. V případě užšího řízení veřejného zadavatele bude minimální lhůta pro podání nabídek 30 dnů namísto dnešních 40 dnů. Zadavatel však bude nadále povinen dodržet pravidlo přiměřenosti, které v případě lhůt říká, že zadavatel je povinen určit takovou lhůtu pro podání nabídek, v rámci které lze objektivně nabídku připravit a podat.

Splnění kvalifikačních předpokladů by v budoucnu mělo být dokládáno pouze vítězným uchazečem. S podáním nabídky (popřípadě žádostí o účast) budou uchazeči předkládat pouze vlastní prohlášení o splnění požadované kvalifikace; nikoli však příslušnou dokumentaci (viz současná pravidla platná pro zjednodušené podlimitní řízení).

Za zmínku stojí také rozšíření možností vyloučit uchazeče, který se ukázal být nespolehlivým či dokonce neplní své zákonné povinnosti, či dopustí-li se vážného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost.

Zdroje:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0025&rid=1

Mgr. David Fechtner, Associate

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat