Zákon o realitním zprostředkování konečně přijat

Přispěje nový zákon skutečně ke zkvalitnění služeb realitních zprostředkovatelů a k ochraně jejich klientů?

Po letech příprav a diskuzí přijal Parlament v prosinci 2019 nový zákon o realitním zprostředkování, který byl 8. ledna 2020 podepsán Prezidentem republiky. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 17. února 2020.

Hlavním důvodem přijetí nové právní úpravy je snaha zvýšit ochranu klientů realitních zprostředkovatelů a kvalitu poskytování realitních služeb. S ohledem na tyto cíle zákon nově stanovuje některé podmínky pro poskytování realitního zprostředkování (které doposud spadalo mezi obory činností živnosti volné) a dále upravuje některá práva a povinnosti účastníků realitního zprostředkování včetně stanovení povinných náležitostí smlouvy o realitním zprostředkování.

Nově bude realitní zprostředkování živností vázanou, pro jejíž získání bude třeba doložit stanovenou odbornou způsobilost (vzdělání, případně kombinace vzdělání a praxe a případně absolvování mezinárodně uznávaného kurzu).

Značnou diskuzi při přijímání zákona vyvolalo, zda realitní zprostředkovatelé budou moct poskytovat úschovu peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy. Výsledek, který vzešel z projednávání zákona, je poněkud rozpačitý. Realitní zprostředkovatelé nebudou oprávněni úschovu ani její zprostředkování nabízet, ale na písemnou žádost zájemce úschovu poskytnout mohou. Každý si tak jistě dokáže představit fungování tohoto pravidla v praxi.

Zákon zavádí povinné pojištění profesní odpovědnosti realitních zprostředkovatelů s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1.750.000,- Kč na jednu pojistnou událost. V souvislosti s úschovami je však třeba doplnit, že z pojištění jsou zpravidla vyjmuty škody způsobené úmyslně. Zpronevěra úschovy tak zpravidla pojištěním kryta nebude.

Zákon i nadále připouští, aby realitní zprostředkovatelé poskytovali realitní služby oběma stranám realitního obchodu a s každým z nich měli sjednanou provizi. Zákon pouze ukládá realitnímu zprostředkovateli povinnost informovat v takovém případě o výši sjednané provize druhého z klientů.

Uvidíme tak, zda zákon o realitním zprostředkování přinese opravdu účinnou ochranu klientů realitních makléřů, nebo jen poskytne realitním zprostředkovatelům splněním formálních povinností stanovených zákonem záštitu vyšší důvěryhodnosti.

Nejasnosti jsou také kolem účinnosti zákona, kdy návrh předpokládal účinnost od 1. ledna 2020; do tohoto data však legislativní proces nebyl ukončen. Účinnost zákona se tak bude řídit úpravou účinnosti právních předpisů podle zákona o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. S ohledem na novelizaci tohoto zákona a ne zcela jednoznačné přechodné ustanovení však vyvstali diskuze, zda zákon o realitním zprostředkování nabyde účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů (3. března 2020) nebo až 1. července 2020.

Zdroj:
Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a změně souvisejících zákonů

 

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat