Výběr z tuzemských daňových aktualit

Stále probíhající pandemie ovlivňuje i svět daní. Existují díky ní různé daňové úlevy, ve kterých není snadné se zorientovat, ovlivňuje i přeshraniční transakce, ale o tom někdy jindy. Projděte si naše domácí daňové aktuality a buďte v obraze.

S účinností od 1.1.2021 byla zavedena novinka, kterou je stravenkový paušál jakožto daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravování zaměstnance poskytnutý jeho zaměstnavatelem. Tento peněžní příspěvek je u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění do výše 70 % max. hodnoty stravného při pracovní cestě trvající 5-12 hodin, což je pro rok 2021 75,60 Kč. Aby na něj měl zaměstanec nárok, musí odpracovat alespoň 3 hodiny za den.

S účinností od 4.2.2021 bylo dočasně zavedeno navýšení limitu pro odpočet darů na 30 % základu daně pro zdanovací období 2020 a 2021 pro fyzické osoy a zdaňovací období, která skončila v období od 1. března 2020 do 28. února 2022 pro právnické osoby.

S účinností od 1. 1. 2021 bylo novelizováno v zákoně o daních z příjmů ustanovení, které zavedlo povinnost podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí i na příjmy, ze kterých se daň nesráží díky aplikaci smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nebo z důvodu osvobození příjmu od srážkové daně. Původní měsíční limit, který činil 100 000 Kč byl navýšen na 300 000 Kč příjmu vyplaceného danému dodavateli. Za příjmy, které jsou od daně osvobozeny nebo které nepodléhají zdanění v ČR na základě smlouvy o zamezení dvojímu zdanění bude nově oznámení podáváno ročně, a to do 31. 1. kalendářního roku bezprostředně následujícího po roce, ve kterém by byl plátce povinen provést srážku daně, kdyby takový příjem podkléhal zdanění v ČR. Oznamování příjmů zdaněných srážkovou daní a vyplácených do zahraničí na měsíční bázi zůstává beze změny.

V návaznosti na novelizované ustanovení zákona o DPH týkající se nájmu nemovité věci vydalo GFŘ Informaci k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1.1.2021 (neexistujúci link)

V souvislosti s novelami zákona o DPH a daňového řádu účinnými od 1. ledna 2021 GFŘ zaktualizovalo Informace týkající se registrace k DPH.
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/info-k-problematice-registrace-k-dph-ve-zneni-dodatku-2-11194
(neexistujúci link)

Zdroj:
https://www.mfcr.cz/
Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.ve znění účinném od 1.1. 2021

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat