Veřejné zakázky od roku 2016

Czech Republic: Přínosy nového zákona o veřejných zakázkách

Počátkem října tohoto roku předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vládě upravené znění legislativního návrhu nového zákona o veřejných zakázkách (ZVZ). Příprava zákona, který by měl nejpozději dne 18. dubna 2016 nahradit stávající ZVZ (zákon č. 137/2006 Sb.) a zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (zákon č. 139/2006 Sb.), se tak dostává do své finální fáze.

Nelze zcela vyloučit, že návrh zákona dozná v rámci legislativního procesu dalších změn. Případné změny by se však již neměly týkat principů nového zákona.

Nový ZVZ by měl být zejména stručný a přehledný. Zadavatel by měl být vždy schopen realizovat veřejné zakázky vlastními silami. MMR se za tímto účelem zavázalo k rozsáhlé metodické podpoře. Metodika MMR bude nový zákon nejen „dotvářet“, ale její součástí bude také průvodce postupy před zahájením zadávacího řízení (tato otázka je současným ZVZ z velké části neřešena) a po jeho skončení. Nedílnou součástí nové metodiky by měly být také šablony zadávací dokumentace pro jednotlivá řízení. Aplikací nové metodiky má dojít nejen k úspoře veřejných prostředků (absence potřeby externích poradců), ale také ke zvýšení právní jistoty v průběhu zadávacího řízení. Postup dle nové metodiky by měl být totiž zárukou jednání v souladu s novým ZVZ.

Z novinek, které by měl nový ZVZ přinést, lze zmínit například následující:

zadavatel bude mít právo vyloučit uchazeče o veřejnou zakázku, který se v posledních třech letech dopustil vůči veřejnému zadavateli závažných nebo trvalých pochybení.

Zadavatel bude moct předem určit, jakou nabídkovou cenu bude považovat za mimořádně nízkou.

Dodavatelé budou oprávněni doplnit již podané nabídky o chybějící údaje, dokumenty nebo vzorky, které nejsou předmětem hodnocení.

Zdroj: návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat