Ve stínu pandemie se připravuje zásadní právní předpis v oblasti zdravotnictví

Ve stínu pandemie se připravuje zásadní právní předpis v oblasti zdravotnictví. Elektronizace zdravotnictví je přitom důležitým tématem nejen v České republice, ale i v dalších státech Evropské unie.

Zákon o elektronizaci zdravotnictví má komplexně nastavit právní rámec elektronizace zdravotnictví za použití moderních telekomunikačních a informačních technologií a stanovit práva a povinností pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb a dalších stakeholderů v této oblasti. Platná právní úprava sice dílčí prvky elektronizace zdravotnictví již upravuje, např. eRecept a eNeschopenka, je však zapotřebí uceleného právního předpisu, který by nastavil mantinely elektronizace zdravotnictví.

Návrh zákona předpokládá vznik základní infrastruktury, kterou nazývá Integrované datové rozhraní jako informační systém veřejné správy. Tato infrastruktura bude tvořena kmenovými základními registry a souvisejícími službami. Bude vytvořen kmenový registr pacientů, zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb. Pacient bude mít přístup ke svým údajům prostřednictvím portálu elektronického zdravotnictví.

S elektronizací zdravotnictví jde ruku v ruce potřeba zpracovávání obrovského množství osobních údajů pacientů, vč. zvláštní kategorie osobních údajů, kterými jsou i údaje o zdravotním stavu. Jelikož jde o citlivou oblast, v rámci připomínkového řízení ÚOOU předložil celou řadu návrhů změn a úprav.

Zákon by měl nabýt účinnosti dne 01.01.2022 s tím, že účinnost některých ustanovení bude odsunuta. Právě v poslední fázi, tj. dne 01.01.2032 má nabýt účinnosti povinnost poskytovatelů zdravotních služeb dodržovat standardy elektronického zdravotnictví. Legisvakanční lhůta v délce 10 let je neobvyklá, nicméně s ohledem na potřebu implementace řady nástrojů, které teprve mají vzniknout, je obhajitelná. Jelikož zákon nabude účinnosti celkem v šesti fázích, poskytovatelé zdravotních služeb a další osoby by se měly včas s novými povinnostmi seznámit a interně se na ně připravit (např. povinnost využívat kmenové údaje a zajistit kompatibilitu informačních systému s Integrovaným datovým rozhraním nastane již 01.07.2023).

Druhé čtení zákona v Poslanecké sněmovně je naplánováno na tento měsíc. Lze očekávat, že navrhovaná účinnost zákona bude dodržena a – doufejme – nadále nebude odsunována.

Zdroj:
Sněmovní tisk č. 1163, vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat