Ukončení II. pilíře důchodového spoření

Czech Republic: Dne 1. 1. 2016 nabyly účinnosti zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, a zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření.

Každá penzijní společnost je povinna do 31. března 2016 zaslat účastníkovi důchodového spoření oznámení o postupu při ukončení důchodového spoření.

Toto oznámení by mělo zejména obsahovat informace o způsobu a lhůtě vyplácení prostředků účastníka a o povinnosti účastníka písemně sdělit penzijní společnosti zvolený způsob pro vyplacení peněžních prostředků. Dále pojišťovna účastníka informuje o možnosti doplacení důchodového pojištění státu, na které po dobu platnosti II. pilíře přispíval méně. Účastník tedy musí do 30.6.2016 písemně oznámit penzijní společnosti údaje k výplatě nastřádaných peněžních prostředků a ta je začne vyplácet od 15.10. do 31.12.2016. Důchodový fond zaniká vyplacením všech prostředků účastníků k 31.12.2016. V případě, že účastník neoznámí, kam má pojišťovna finanční prostředky zaslat, správce pojistného je převede na účet nevypořádaných prostředků účastníka, který je jeho osobním účtem a při jeho správě bude postupovat podle daňového řádu.

Od 1.1. 2017 do 30.6.2017 si může účastník spoření požádat příslušnou správu sociálního zabezpečení o vyčíslení nedoplatku na důchodovém pojištění a tento nedoplatek na pojistném zaplatit. Tato platba musí být provedena do 29.12.2017

Lidem, kteří peníze státu nevrátí, se mírně zkrátí budoucí státní důchod – nezapočte se jim do něj pojistné, které převáděli na soukromé důchodové spoření a které po jeho zrušení státu nedoplatili.

Zdroj: zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, a zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření; http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/penzijni-sluzby-a-systemy/ii-pilir-duchodove-sporeni

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat