Splnili jste povinný podíl osob se zdravotním postižením ve vaší společnosti?

Každá společnost, která zaměstnává v pracovním poměru více jak 25 zaměstnanců v přepočteném počtu, má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl činí 4 %. Pro splnění povinného podílu si zaměstnavatel může vybrat z několika způsobů či jejich kombinací jak tuto zákonem danou povinnosti splnit.

Od roku 2018 došlo k podstatným změnám, které se týkají plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen „ZdP“). Zaměstnáváte-li v pracovním poměru více jak 25 zaměstnanců v přepočteném počtu dle vyhlášky č. 518/2004 Sb., máte povinnost zaměstnávat osoby se ZdP. Z průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců stanovíte povinný podíl osob, které mají ZdP.

Způsob výpočtu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se ZdP je uveden také ve vyhlášce č. 518/2004 Sb. Povinný podíl činí 4 % z průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a musí být ohlášen na příslušný úřad práce za příslušný rok do 15. února následujícího roku. Osobami se ZdP jsou osoby, které jsou uznány orgánem sociálního zabezpečení:

  • invalidními ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením),
  • invalidními v prvním nebo druhém stupni, 
  • zdravotně znevýhodněnými.

Zaměstnavatel se může rozhodnout plnit tuto povinnost několika způsoby nebo jejich kombinací:

  • zaměstnávání osob se ZdP v pracovním poměru,
  • odebíráním výrobků a služeb od společností, které zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se ZdP na zřízených či vymezených chráněných pracovních místech,
  • zadáváním zakázek zaměstnavatelům zaměstnávajících osoby se ZdP,
  • odebíráním výrobků či služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádného zaměstnance, 
  • odvodem do státního rozpočtu.

Od 1. října 2017 vstoupila v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tato novela ukládá dodavatelům náhradních plnění povinnost zadávat tato plnění do elektronické evidence MPSV. Stejné platí pro odběratele náhradních plnění, kteří mají také povinnost zanést tuto skutečnost do elektronické evidence MPSV, ale až po obdržení dokladu od dodavatele náhradních plnění.

Zdroj: Zákon č. 206/2017 Sb, Vyhláška č. 518/2004 Sb.

 

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat