Sleva na dani pro pracující důchodce

Czech Republic: Pracující důchodci nepřijdou o slevu na dani, o kterou je dočasně připravil vládní úsporný balík z roku 2012

Cílem novely zákona o daních z příjmů je mimo jiné v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu odstranit nerovnost mezi daňovými poplatníky, která odporovala ústavně garantované ochraně základních práv a svobod osob. Z tohoto důvodu je ze zákona o daních z příjmů vypuštěno ustanovení, které odpírá slevu na dani z příjmu zaměstnancům a osobám, které mají příjmy z výdělečné činnosti, z nájmu, z kapitálového majetku, popř. ostatní příjmy podléhající dani z příjmů, a současně s tím pobírají starobní důchod. V praxi to znamená, že poplatníci, u kterých nebylo možné uplatnit slevu na dani z důvodu souběhu zdanitelných příjmů a současného pobírání starobního důchodu v roce 2014 a v roce 2013, mohou nyní tuto slevu uplatnit u svého zaměstnavatele nebo u příslušného územního pracoviště finančního úřadu podáním daňového přiznání.

U zaměstnance, který v roce 2013 podepsal u zaměstnavatele „Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků“ a uplatnil slevu na dani na poplatníka, aniž mu tato sleva byla zohledněna, přizná zaměstnavatel předmětnou slevu dodatečně, a to nejpozději do 1. dubna 2017, a následně sníží zaměstnanci odvod zálohy na daň. Pokud zaměstnanec prohlášení nepodepsal a nepodal přiznání k dani z příjmů v roce 2013, má možnost podat opožděné daňové přiznání ve stejné lhůtě tří let, kde tuto slevu uplatní. Pokud poplatník daně přiznání k dani za rok 2013 již podal a slevu na poplatníka v něm neuplatnil, může uplatnit předmětnou slevu na dani v dodatečném daňovém přiznání, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil, že v důsledku možnosti uplatnění slevy měla být jeho daňová povinnost nižší.

Novela také znovu zavádí zdanění důchodu těm důchodcům, kteří si prací, podnikáním nebo pronájmem přivydělají ročně více než 840 000 Kč.

Novela nabyde účinnosti dne 1. ledna 2015.

Zdroj: Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; nález Ústavního soudu č. 162/2014 Sb.

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat