Přezkum veřejných zakázek se prodraží

Czech Republic: Dne 6. března 2015 nabyla účinnosti „technická“ novela zákona o veřejných zakázkách.

V návaznosti na nové zadávací směrnice (2014/24/EU a 2014/25/EU) zahájilo Ministerstvo pro místní rozvoj práce na zcela novém zákonu o veřejných zakázkách. Ačkoliv je nový zákon o veřejných zakázkách stále ve stadiu příprav, je vliv zadávacích směrnic zřejmý již v aktuální novele zákona o veřejných zakázkách. Tato novela je sice označována jako technická, přináší však řadu zásadních změn.

Rozsáhlé změny přináší novela v oblasti řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Předně se zvyšuje horní hranice kauce, kterou je navrhovatel povinen složit současně s podáním návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Současné maximum ve výši 2.000.000,- Kč (cca 73.260,- EUR) se posouvá až na 10.000.000,- Kč (cca 366.300,- EUR). Novela dále zavádí koncentraci řízení. Nově nebude až na výjimky možné dodatečně měnit nebo doplňovat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Navrhovat důkazy a činit návrhy bude možné nejpozději ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. K pozdějším návrhům nebude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přihlížet.

Částečnou transpozicí nových zadávacích směrnic dochází k rozšíření dílčích hodnotících kritérií při hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky.

Novela konečně napravuje některé neúčelné změny z minulých let. Opětovně tak bude možné hodnotit i jen jednu nabídku bez nutnosti opakovat zadávací řízení. Zákonodárce zde uznal, že zákaz hodnotit pouze jednu nabídku nebyl přínosem pro praxi, neboť podstatným způsobem ztěžoval a prodražoval nákupy specializovaných přístrojů.

Zdroj: zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat