Předvánoční novinky ze světa hromadných žalob

V čase vrcholících příprav na vánoční svátky se na národní i evropské úrovni diskutuje téma hromadných žalob a hromadného řízení. 

Jak jsme vás informovali už v květnovém vydání journalu, čeští legislativci připravují komplexní právní úpravu kolektivní (hromadné) ochrany práv v podobě zvláštního druhu civilního řízení. Nová právní úprava bude soustředěna ve zvláštním zákoně, který má nést označení zákon o hromadném řízení (původně označován jako zákon o hromadných žalobách).

Cílem návrhu věcného záměru zákona o hromadných žalobách, který vytvořilo Ministerstvo spravedlnosti ČR, bylo zakotvení procesního prostředku, který by umožnil efektivně vést soudní řízení o vyšším počtu nároků zakládajících se na stejném nebo obdobném skutkovém a právním základě. Návrh věcného záměru zákona byl v dubnu 2018 schválen vládou.

První pokus ministerstva , potažmo vlády však nakonec úspěšný nebyl. Proti návrhu se vzedmula vlna kritiky, a to jak ze strany odborné, tak laické veřejnosti.

Dne 5. prosince 2019 proto Ministerstvo spravedlnosti představilo přepracované znění právní úpravy podávání hromadných žalob. V návaznosti na to dne 12. prosince 2019 zasedla Legislativní rada vlády, která nové znění návrhu zákona diskutovala.

Ačkoli jsme stále na počátku legislativního procesu, je zřejmé, že nás čekají v civilním řízení zásadní změny. I přesto zůstává otázkou, do jaké míry se institut hromadného řízení uchytí v praxi a jak bude využíván.Podle ministerstva možnost hromadného řízení výrazně ulehčí soudům, zrychlí soudní řízení a jejich účastníkům ušetří náklady.

Otázka hromadných žalob a hromadného řízení není aktuálním tématem pouze v České republice. Na konci listopadu tohoto roku se zástupci členských státu Evropské unie shodli na základních podmínkách zavedení hromadných spotřebitelských žalob, když podpořili návrh směrnice EU o kolektivní ochraně práv spotřebitelů.

Finální podoba českého zákona i směrnice EU je v tomto okamžiku v nedohlednu. O hromadném řízení a vybraných institech vás budeme blíže informovat v nadcházejících vydáních našeho journalu.

Zdroj:
Návrh zákona o hromadném řízení, z portálu ODok https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBA9EXSST

 

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat