Oznamování osvobozených příjmů

Czech Republic: Od ledna 2015 je zavedena oznamovací povinnost u osvobozených příjmů nad 5 mil. Kč

Novela zákona o dani z příjmů zavedla pro fyzické osoby od roku 2015 oznamovací povinnost při obdržení osvobozeného příjmu převyšujících částku 5 mil. Kč. Každý osvobozený příjem by se měl posuzovat zvlášť. Nejčastěji se může jednat o příjem z prodeje nemovitosti, obchodních podílů , cenných papírů atd.. Nebude nutné oznamovat takové příjmy, které si může správce daně zjistit z dostupných evidencí a které zveřejní na úřední desce. Oznámení se bude provádět ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém poplatník tento příjem obdržel. Oznamovací povinnost platí až pro příjmy obdržené od účinnosti novely zákona, tzn. od 1. ledna 2015. Sankce za nesplnění oznamovací povinnosti může dosáhnout až 15 % výše neohlášeného příjmu. Pro oznamovací povinnost osvobozených příjmů není předepsaná povinná forma prostřednictvím tiskopisu či formuláře.

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat