Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Czech Republic: Odvody za odnětí půdy mohou převýšit i cenu pozemku

Dne 1. dubna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. V důsledku této novely došlo i ke změně v odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

Zemědělskou půdu lze užívat k nezemědělským účelům pouze se souhlasem s odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydaným orgánem ochrany ZPF. Tento souhlas je nezbytný např. pro územní nebo stavební řízení, pokud se řízení týká záměru, který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Za odnětí zemědělské půdy se platí odvody, jejichž výše se stanovuje zejména v závislosti na bonitě odjímané půdy způsobem uvedeným v příloze zákona o ochraně ZPF.

Zákon o ochraně ZPF stanovuje jednak výjimky, kdy odnětí půdy ze ZPF nevyžaduje souhlas orgánu ochrany ZPF, a jednak výjimky, kdy se odvody za odnětí nestanoví. Až do 31. března 2015 se odvody za odnětí půdy ze ZPF nepředepisovali i v případech odnětí pro stavby pro bydlení v zastavitelných plochách vymezených územním plánem. Tato výjimka však již od 1. dubna 2015 po novele zákona o ochraně ZPF neplatí. V důsledku této změny se může výstavba rodinného domu prodražit i o několik desítek tisíc korun a odvody za odnětí půdy mohou i převýšit kupní cenu pozemku. Z tohoto důvodu by měl kupující při koupi pozemku věnovat pozornost i tomu, zda pozemek náleží do zemědělského půdního fondu.

V současné době je v Poslanecké sněmovně další novela zákona o ochraně ZPF. Návrh novely zákona o ochraně ZPF předpokládá, že pro odnětí pozemků, které jsou v územním plánu uvedeny jako plochy pro bydlení, nebude třeba souhlasu, avšak zda budou tyto pozemky i nadále podléhat odvodům či nikoliv, není ještě zcela zřejmé.

Zdroj: zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat