Odkrytí transakcí se spojenými osobami

Czech Republic: Povinné vykazování transakcí se spojenými osobami již za zdaňovací období 2014

Pro zdaňovací období 2014 se očekává zavedení nové přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob. Jako součást přiznání k dani z příjmů právnických osob budou muset vybrané společnosti, které uskutečňují transakce se spojenými osobami, vyplnit přílohu obsahující informace o těchto transakcích. Spojenou osobou se rozumí fyzická či právnická osoba, která je s poplatníkem ekonomicky, personálně či jinak propojena. Jedná se v podstatě o novou informační povinnost, jejímž cílem je systematické získávání podrobných informací, které bude moci Česká daňová správa využít pro výběr subjektů k daňovým kontrolám v oblasti převodních cen.

Přílohu bude muset vyplnit právnická osoba, jež není finanční institucí a která splní alespoň jedno z následujících kritérií:
– hodnota aktiv nad 40 mil. Kč, nebo
– čistý obrat nad 80 mil. Kč, nebo
– průměrný přepočtený počet zaměstnanců vyšší než 50.

A to za předpokladu, že:
– uskutečnila transakce se spojenou osobou, která má sídlo v zahraničí, nebo
– vykázala ztrátu v daňovém přiznání a současně uskutečnila transakci se spojenou osobou nebo
– je držitelem příslibu investičních pobídek a uplatňuje slevu na dani a zároveň uskutečňuje transakce se spojenou osobou.

Dle nyní dostupných informací by Příloha měla obsahovat jak informace sloužící k identifikaci spojené osoby (název osoby a stát sídla), tak i informace o objemu transakcí. Naše zkušenosti ukazují, že kontroly ze strany finančního úřadu se stále častěji zaměřují na oblast převodních cen.

V případě zájmu jsme připraveni provést ve Vaší společnosti analýzu rizik spojených s převodními cenami.

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat