Oddlužení jako řešení pro podnikatele?

Czech Republic: Oddlužení jako výjímečné řešení úpadku nepodnikatele se závazky z ukončeného podnikání

Oddlužení, které jako způsob řešení úpadku zavedl insolvenční zákon, bylo původně vyhrazeno pouze nepodnikatelům. V souladu s restriktivním výkladem Vrchního soudu v Praze přitom nebylo možné řešit oddlužením ani závazky nepodnikatelů z ukončeného podnikání (viz KSPL 29 INS 252/2008). Nejvyšší soud však postupem času došel k závěru, že za určitých okolností lze oddlužení povolit také v situaci, kdy závazky dlužníka v úpadku pochází z části z jeho předchozí podnikatelské činnosti (viz zejména 29 NSČR 3/2009).

Na dnes již ustálenou rozhodovací praxi Nejvyššího soudu navázal zákonodárce a s účinností od 1. ledna 2014 novelizoval ustanovení § 389 insolvenčního zákona. Ustanovení § 389 odst. 2 insolvenčního zákona nově určuje, že dluh z podnikání nebrání řešení úpadku (nebo hrozícího úpadku) nepodnikatele oddlužením, (i) pokud s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo (ii) pokud jde o pohledávku neuspokojenou v předchozím konkurzu ukončeném pro nedostatek majetku nebo (iii) pokud jde o zajištěného věřitele. Oddlužení tak bude nově možné použít i v případech, kdy současného nepodnikatele tíží také pohledávky z jeho předchozí podnikatelské činnosti. Zákonodárce však zachovává vyšší ochranu pohledávek z podnikatelské činnosti. Dlužníci (zejména živnostníci) proto nebudou mít možnost účelově ukončit jejich podnikání a „vyvinit“ se z jejich neúspěchu prostřednictvím oddlužení, pokud nebude zajištěno řádné uspokojení jejich závazků z podnikatelské činnosti nebo oddlužení nebude pro absolutní nedostatek majetku dlužníkovo poslední možností.

Mgr. David Fechtner, spolupracující advokát

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat