Novela živnostenského zákona

Czech Republic: Živnostenský úřad bude více chránit osobní údaje podnikatelů a odpustí jim předkládání již předložených dokladů

Novela živnostenského zákona účinná od 1. ledna 2015 vyslyší volání podnikatelů i Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) po dodržování základních principů ochrany osobních údajů. Rovněž využije nově vytvořené funkce softwaru, který používají živnostenské úřady a ulehčí podnikatelům.

Mnozí z podnikatelů – fyzických osob ocení, že ve veřejné části živnostenské rejstříku již nebudou dostupné údaje o jejich bydlišti. Tento, pro podnikání nadbytečný údaj, bude stále registrován, nicméně umístěn v neveřejné části živnostenského rejstříku. Dostupný bude komukoliv, kdo prokáže právní zájem.

Vítanou novinkou je umístění údajů o osobách, jimž zaniklo živnostenské oprávnění, po čtyřech letech od jeho zániku do neveřejné části živnostenského rejstříku. Dosud zůstávaly všechny historické údaje neomezeně dostupné ve veřejné části živnostenského rejstříku, což kritizoval zejména ÚOOÚ, ale i samotní podnikatelé.

Zákonodárce se dále ve jménu svého akčního plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů rozhodl využít nové funkce softwaru živnostenských úřadů a všechny doklady předložené po 1. lednu 2015 má povinnost živnostenský úřad digitalizovat a zpřístupnit ostatním živnostenským úřadům. V praxi tak podnikatelé nebo odpovědné osoby nebudou opětovně předkládat doklad o splnění kvalifikace, právního důvodu užívání prostor nebo zahraniční osoby nebudou muset opakovaně předkládat výpis z evidence trestů (platnost třech měsíců od vydání výpisu zůstává zachována).

Zdroj: zákon č. 140/2014 Sb., změna zákona o živnostenském podnikání

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat