Nová vyhláška o předepisování léčivých přípravků

Před Vánoci jsme se od Ministerstva zdravotnictví dočkali nové předepisovací vyhlášky, která vejde v účinnost od Nového roku.

Ministerstvo zdravotnictví nelenilo ani v aktuální předvánoční chřipkové sezóně a vydalo novou vyhlášku č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků a nahrazující vyhlášku č. 457/2017 Sb. a část druhou vyhlášky 57/2008 SB o způsobu předepisování léčivých přípravků. Vyhláška byla přijata v souvislosti s řadou změn pro předepisování a se zavedením sdíleného lékového záznamu, které přinesla nedávna novela zákona o léčivech.

Důležité změny v předepisování

S účinností od 1. 1. 2020 bude možné v elektronickém receptu předepsat vždy pouze jediný druh léčivého přípravku. Pacienti tak budou častěji dostávat více elektronických receptů. Pro listinné recepty je do konce května 2020 dána možnost na receptu předepsat dva druhy léčivých přípravků a poté bude režim v obou případech shodný. Důležitou změnou je nemožnost vystavovat opakovací recepty jako listinné recepty, a to již od Nového roku.

Správa souhlasů pro sdílený lékový záznam

Jak již bylo zmíněno, vyhláška reaguje také na zavedení sdíleného lékového záznamu, tedy služby pro nahlížení do historie předepsaných léčivých přípravků lékaři a lékárníky.

V této souvislosti konkrétněji upravuje možnost pacienta vyslovit nesouhlas s přístupem lékařů a lékárníku k jeho údajům ze sdíleného lékového záznamu, který funguje v režimu opt-out. Nesouhlas bude možné vyjádřit v příslušné webové aplikaci nebo ve zprávě Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv zaslané datovou schránkou nebo v listinné podobě.

Pacient bude mít nově možnost požádat o tzv. ověřený výstup ze systému eRecept. Prakticky půjde o výpis z jeho sdíleného lékového záznamu. Bude tedy zahrnovat informace o veškerých danému pacientovi vydaných elektronických receptech, přičemž bude možné zvolit období, které má ověřený výstup zahrnovat. Výpis bude obsahovat údaje o předepsaném léčivém přípravku, předepisujícím lékaři, poskytovateli zdravotních služeb a o výdeji či zrušení receptu. Zřejmě z důvodu nutnosti náročnější technické implementace tohoto ustanovení je účinnost § 11 o ověřeném výstupu stanovena až na 1. dubna 2020.

Zdroj:
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

 

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat