Nezapomeňte na testování kategorizace účetních jednotek k 31.12.2018

Připravte se na testování kategorazice účetních jednotek po dvou letech! Změna kategorie může mít vliv na rozsah sestavení účetní závěrky.

1. ledna 2016 byla zavedena nová kategorizace účetních jednotek (dále jen „ÚJ“). Kategorizace ÚJ platí na dvě po sobě následující období, na účetní rok 2016 a 2017. Nejpozději při účetní závěrce k 31.12.2018 bude nutné provést nový test na zařazení do správné kategorie ÚJ.

V případě, že se kategorie ÚJ k 31.12.2018 změní, musí ÚJ mimo jiné sestavovat účetní závěrku dle kritérií, které se na danou skupinu vztahují.

Existují čtyři skupiny, které je nutné rozlišovat a které jsou rozděleny dle stanovených kritérií. Předpokladem pro zařazení je nepřekročení minimálně dvou ze tří uvedených kritérií po sobě následujících dvou letech:

1. mikro ÚJ

 • aktiva celkem 9 mil. Kč
 • roční úhrn čistého obratu 18 mil. Kč
 • průměrný počet zaměstnnaců 10

2. malá ÚJ 

 • aktiva celkem 100 mil. Kč 
 • roční úhrn čistého obratu 200 mil. Kč
 • průměrný počet zaměstnnaců 50

3. střední ÚJ

 • aktiva celkem 500 mil. Kč 
 • roční úhrn čistého obratu 1 mld. Kč 
 • průměrný počet zaměstnnaců 250

4. velká ÚJ 

 • subjekt překročí alespoň dvě ze tří kritérií
 • aktiva celkem 500 mil. Kč
 • roční úhrn čistého obratu 1 mld. Kč 
 • průměrný počet zaměstnnaců 250

Při sestavování účetní závěrky na základě zařazení do kategorie mají ÚJ povinnost sestavovat:

1) rozvahu v plném rozsahu – ÚJ, které jsou velkou a střední ÚJ, sestavovat rozvahu v plném rozsahu musí také malé a mikro ÚJ, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem; rozvahu ve zkráceném rozsahu – malé a mikro ÚJ, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem;

2) výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – ÚJ, které jsou obchodní společností a z ostatních účetních jednotek ty, které jsou velkou a střední ÚJ, sestavovat výkaz zisku a ztraty v plném rozsahu musí také malé a mikro ÚJ, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem; výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – malá nebo mikro ÚJ, která není obchodní společností a nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem;

3) přílohu k účetní závěrce v plném rozsahu vyhotovují ÚJ, které jsou velkou a střední ÚJ, sestavovat přílohu k účetní závěrce v plném rozsahu mají povinnost také malé a mikro ÚJ, které musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem; přílohu k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu může sestavit malá a mikro ÚJ, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Další testování kategorizace ÚJ proběhne k 31.12.2020 s účinností od 1.1.2020.

Zdroj:
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb.

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat