Nejdůležitější změny zákona o veřejných zakázkách

Czech Republic: Od 1. 1. 2014 dojde i k novelizaci zákona o veřejných zakázkách. Zakázky do 2 mil. Kč (na dodávky a služby), resp. 6 mil. Kč (na stavební práce) budou znovu považovány za veřejné zakázky malého rozsahu. Novela dále řeší situaci, kdy byla opakovaně podána jen jedna nabídka.

První leden 2014 je spojen s jednou z nejzásadnějších změn českého právního řádu. Nabytí účinnosti zcela nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích tak může zastínit některé další změny, které jsou často samy o sobě důležité či s nadějí očekávané. Jednou z těchto změn je též zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se novelizuje zákon o veřejných zakázkách.

Vedle řady méně podstatných technických úprav, přináší novela také několik důležitých změn. Předně dochází ke zvýšení hranice pro veřejné zakázky malého rozsahu na její předchozí hodnotu. Od 1. 1. 2014 tak budou veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby limitovány opět částkou 2.000.000,- Kč bez DPH a veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce částkou 6.000.000,- Kč.

Dlouho očekávanou změnou je zavedení pravidla pro „jednonabídkové“ veřejné zakázky. V současné době je zadavatel až na výjimky povinen zrušit každé zadávací řízení, pokud by měl hodnotit pouze jednu nabídku. Zadavatelé se tak nezřídka dostávali do situace, kdy nebyli schopni řádně vysoutěžit předmět plnění, který pro jeho specifičnost nabízel pouze jeden dodavatel. Podle nové úpravy bude zadavatel sice stále povinen nejdříve zrušit veřejnou zakázku, pokud by měl hodnotit pouze jednu nabídku, avšak v případě, že následně vypíše novou veřejnou zakázku s obdobným předmětem plnění a opět obdrží pouze jednu nabídku, bude již oprávněn tuto hodnotit a uzavřít následně s příslušným dodavatelem smlouvu na plnění.

Mgr. David Fechtner, advokát

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat