Název podnikatele věští jeho osud

Czech Republic: S účinností nového občanského zákoníku doznala změn i ustanovení týkající se FO – podnikatelů a obchodní firmy.

Před zahájením podnikání je nutné učinit celou řadu klíčových rozhodnutí, mezi něž bezpochyby patří i volba obchodní firmy. Jedná se o jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku a pod kterým právně jedná (například uzavírá smlouvy či vstupuje do kontaktu se státními orgány).

Na obchodní firmu jsou kladeny požadavky jednak z hlediska práva, jednak z hlediska marketingu.

Právní úprava obchodní firmy je obsažena v novém občanském zákoníku. I nadále platí zásada jednotnosti (podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku má jen jednu obchodní firmu), zákaz zaměnitelnosti (s obchodní firmou jiného podnikatele) a zákaz klamavosti (o podnikateli či předmětu podnikání). Velkou změnou pro fyzické osoby – podnikatele, kteří se zapisují do obchodního rejstříku, je větší volnost při utváření obchodní firmy. Nově nemusí obchodní firma odpovídat jménu a příjmení podnikatele, ale může být zvolena čistě podle jeho uvážení (třeba v podobě pseudonymu). I tak však musí být pro veřejnost na první pohled čitelné, zda se jedná o podnikatele – fyzickou osobu, nebo o právnickou osobu.
 
Z marketingového pohledu by obchodní firma měla dostatečně vystihovat daný předmět podnikání a současně by se měla jasně odlišovat od konkurence. Jedině tak může podnikatel dosáhnout toho, že osloví tu správnou cílovou skupiny (targeting).

Krom toho je žádoucí, aby obchodní firma naplňovala i další kritéria:  

       unikátnost,

       vhodnost,

       důvěryhodnost,

       snadnou zapamatovatelnost,

       vyslovitelnost (i pro cizince),

       měla adekvátní délku,

a v neposlední řadě, aby měla volnou sobě odpovídající doménu (viz např. www.nic.cz).

Ing. Eliška Fučíková, Marketing Coordinator

 

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat