Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě

Czech Republic: Od 1. 1. 2014 zaměstnavatel poskytuje práce neschopnému zaměstnanci (popř. zaměstnanci v karanténě) náhradu mzdu pouze v prvních 14 dnech.

K 31. 12. 2013 končí účinnost dočasného ustanovení o tom, že náhradu mzdy v případě dočasné pracovní neschopnosti bude zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci po dobu prvních 21 dnů pracovní neschopnosti. Od roku 2014 se bude tato náhrada poskytovat v souladu s § 192 zákoníku práce znovu pouze v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti.

Zaměstnanec, který bude uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa v roce 2014:

– bude mít nárok na nemocenské dávky od okresní správy sociálního zabezpečení již od 15. dne trvání pracovní neschopnosti či karantény;

– v období prvních 14 dní bude mít nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele;

– nadále platí, že zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a že za první tři pracovní dny (nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn) náhrada mzdy nenáleží. Při karanténě náleží náhrada mzdy od prvního pracovního dne.

Důležitý je postup na přelomu roku 2013 a 2014. Jestliže pracovní neschopnost vznikla v roce 2013 a trvá i v roce 2014, náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele v období prvních 21 dnů pracovní neschopnosti. Nemocenské bude poskytováno až od 22. dne trvání pracovní neschopnosti.

V případě zahájení nemoci až v roce 2014 již bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy pouze za období prvních dvou týdnů.

Martina Langová, účetní

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat